Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận by Mind Map: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

1. Lập dàn ý

1.1. Mục đích

1.1.1. sắp xếp các ý theo trình tự logic

1.1.2. Không bỏ sót những ý quan trọng

1.1.3. Loại bỏ các ý không cần thiết

1.1.4. Giúp viết dễ dàng hơn, nhanh hơn, hay hơn

1.2. Các bước tiến hành

1.2.1. Xác lập luận điểm

1.2.2. Xác lập luận cứ

1.2.3. Sắp xếp luận điểm, luận cứ

1.2.3.1. Mở bài

1.2.3.1.1. Giới thiệu vấn đề

1.2.3.1.2. Định hướng khai triển vấn đề

1.2.3.2. Thân bài

1.2.3.2.1. Sắp xếp các luận điểm, luận cứ theo trình tự logic

1.2.3.3. Kết bài

1.2.3.3.1. Tóm lược nội dung đã trình bày

1.2.3.3.2. Nêu nhận định, bình luận

1.2.3.3.3. khơi gợi suy nghĩ cho người đọc

2. Phân tích đề

2.1. Khái niệm

2.1.1. Là thao tác đầu tiên

2.1.2. Thao tác quan trọng

2.1.3. Để làm bài văn nghị luận

2.2. Các bước tiến hành

2.2.1. Đọc kĩ đề, tìm từ khóa

2.2.2. Xác định nội dung, hình thức

2.2.3. Xác định phạm vi tài liệu