ระบบต่อมไร้ท่อ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบต่อมไร้ท่อ by Mind Map: ระบบต่อมไร้ท่อ

1. Pituitary gland

1.1. Adenohypophysis

1.1.1. Growth hormone

1.1.1.1. ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย

1.1.2. Gonadotropin hormone

1.1.2.1. ( FSH )การ์ตูนการเจริญของไข่ กระตุ้นการสร้างอสุจิ

1.1.2.2. ( LH )-ตกไข่ - กระตุ้นให้สร้าง progesterone hormone

1.1.2.3. ( ICSH )กระตุ้นการหลั่ง testosterone hormone

1.1.3. Adrenocorticotropic hormone

1.1.3.1. - ควบคุม adrenal cortex ต่อต้าน stress

1.1.4. Prolactin

1.1.4.1. กระตุ้นการเจริญเติบโตของเต้านมและต่อมน้ำนม

1.2. Neurohypophysis

1.2.1. Oxytocin

1.2.1.1. หลั่งน้ำนม

1.2.1.1.1. กระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อมดลูก

1.2.2. ADH

1.2.2.1. ลดการหลั่งปัสสาวะ

1.2.2.2. ทำให้เส้นเลือดหดตัว

2. Thyroid Gland

2.1. Thyroxine

2.1.1. ควบคุมเมทาบอลิซึม

2.1.2. การ์ตูนการเติบโตของร่างกาย

2.1.3. เพิ่มอัตราการตื่นตัวของระบบประสาท

2.2. Triiodothyronine

2.2.1. ควบคุมการใช้พลังงานจากอาหารและออกซิเจน

2.3. Calcitonin

2.3.1. รักษาสมดุลของแคลเซียมในกระแสเลือด

2.3.2. การ์ตูนการสะสมของแคลเซียมเพิ่มการขับแคลเซียมและฟอสเฟตที่ไต

2.3.3. ลดการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้

3. Parathyroid Gland

3.1. Parathormone

3.1.1. ควบคุมแคลเซียมและฟอสเฟตในกระแสเลือด

4. Adrenal gland

4.1. Adrenal cortex

4.1.1. Glucocorticoid hormone

4.1.1.1. ควบคุมเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตเป็นโปรตีน

4.1.2. Mineralocorticoid

4.1.2.1. ควบคุมสมดุลน้ำและแร่ธาตุในร่างกาย

4.1.2.2. เพิ่ม Na+ ในกระแสเลือด และ K+ในปัสสาวะ

4.1.3. Sex hormone

4.1.3.1. ควบคุมลักษณะเพศหญิงและชาย

4.2. Adrenal medulla

4.2.1. Adrenaline

4.2.1.1. -ทำให้หัวใจเต้นเร็วและแรง -สลายไกลโคเจนในตับ -กระตุ้น cns

4.2.2. Nor-adrenaline

4.2.2.1. -หลอดเลือดหดตัว -ความดันโลหิตสูงขึ้น -หัวใจเต้นช้าลง

5. Pancreas

5.1. Alpha cell

5.1.1. Glucagon

5.1.1.1. เพิ่มน้ำตาลในเลือด

5.2. Beta cell

5.2.1. Insulin

5.2.1.1. ลดน้ำตาลในเลือด

5.3. Delta cell

5.3.1. Somatostatin

5.3.1.1. หลังพาราครินในตับอ่อน ช่วยยับยั้งการหลั่งของกลูคากอน,อินซูลิน,STH, Cholecystokinin และแกสทริน

6. Ovary

6.1. Estrogen

6.1.1. ควบคุมลักษณะเพศหญิง

6.2. Progesterone

6.2.1. -ทำหน้าที่ร่วมกับเอสโตรเจนช่วยให้เยื่อชั้นในของมดลูกเตรียมตัวรับไข่ที่ปฏิสนธิแล้วเข้าฝังตัวและเติบโตจนถึงคลอด -กระตุ้นต่อมน้ำนมให้เจริญเติบโต

6.3. FSH

6.3.1. กระตุ้นการเจริญเติบโตของไข่

6.4. LH

6.4.1. กระตุ้นให้ไข่ที่สุกแล้วตกออกจากรังไข่เพื่อเคลื่อนตัวเข้าสู่ท่อนำไข่และพร้อมสำหรับการผสมกับอสุจิ

7. Testis

7.1. Testosterone

7.1.1. -การ์ตูนไทยแสดงลักษณะเพศชาย -ควบคุมเมทาบอลิซึม

7.2. FSH

7.2.1. ควบคุมการสร้างตัวอสุจิ

8. Pineal gland

8.1. Malatonin

8.1.1. ควบคุมการนอน

9. Thymus gland

9.1. Thymosin