Жылжымалы құрам

Жылжымалы құрам классификкациясы

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Жылжымалы құрам by Mind Map: Жылжымалы құрам

1. Электровоз

1.1. Маневр

1.1.1. Магистраль

2. Тепловоз

2.1. Маневр

2.2. Магистраль

3. ТЭМ 2 ,СКД6е

4. 1435мм

4.1. 1435мм жоғары

5. 2ТЭ10М,2ТЭ10МК,ТЭ33А,ТЭП33А

6. алты ості

7. 1435мм кіші

8. Жолаушы

9. Вагон

9.1. Жүк

9.2. Магистраль

9.2.1. Өнеркәсіптік

9.2.1.1. көп ості

9.2.1.2. Қалалық

9.2.2. сегіз ості

9.3. екі ості

9.3.1. төрт ості

10. Локомотив

11. Паровоз

12. Моторовоз

13. газотрубовоз