Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tregu by Mind Map: Tregu

1. Tregu i produkteve dhe sherbimeve

2. Tregu i faktoreve te prodhimit

2.1. Tregu i tokes

2.2. Tregu i punes

2.3. Tregu i Kapitalit

2.3.1. Primar

2.3.2. Sekondar

3. s

4. s

5. s