Læseforståelse (BU+TD)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Læseforståelse (BU+TD) by Mind Map: Læseforståelse (BU+TD)

1. Tiltag - Interaktiv læsesituation, sprøgsmål, tekstformat, sprogleg m. lyd, identifikation, manipulation, staveundervisning, højfrekvente ord arb., repeteret læsning, meningssøgende aktiviteter, læreren demonstrerer, vejleder og overvåger fritidslæsning.

2. Sprog (mundtlig)

2.1. Ordforråd, grammatik, forskelle, sproglig bevidsthed, verbal hukommelse

2.1.1. Tiltag

3. Kognitive evner

3.1. Opmærksomhed, visuel forestillingsevne, generel intelligens

3.1.1. Tiltag

4. Forkundskaber

4.1. Bredden af forkundskaber, dybden af forkundskaber, aktivisering, aktivisering af relevante forkundskaber

4.1.1. Tiltag

5. Kundskab om sprog

5.1. Forskelle skrift - tale

5.1.1. Tiltag

6. Forståelsesstrategier

6.1. Hukommelse, organsiering, elaboration, overvågning

6.1.1. Tiltag

7. Læsemotivation

7.1. Konkurrence og kompleksitet Forventning om mestring, indre motivation, motivationsmønster

7.1.1. Tiltag

8. Ordafkodning

8.1. Består af:

8.1.1. Bevidshed om skrift, bevidsthed om skriftsproglige begreber, alfabetisk kundskab, satvning, helordsgenkendelse

8.2. Bygger på:

8.2.1. Fonologisk bevidsthed, ortografisk bevidsthed, ordforråd, basale kognitive evner

9. New node