Hệ thống điều hòa không khi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hệ thống điều hòa không khi by Mind Map: Hệ thống điều hòa không khi

1. Khái niệm

1.1. Điều hòa không khí là quá trình xử lý không khí để đạt được 4 thông số yêu cầu cơ bản là: – Nhiệt độ không khí. – Độ ẩm không khí. – Độ sạch (bụi, tạp chất, chất độc hại) của không khí. – Sự lưu thông tuần hoàn của không khí.

2. Phân loại

2.1. Hệ thống điều hòa cục bộ

2.1.1. Máy điều hòa cửa sổ

2.1.2. Máy điều hòa tách (điều hòa 2 cực)

2.2. Hệ thống điều hòa (tổ hợp) gọn

2.2.1. Máy điều hòa tách không ống gió

2.2.2. Máy điều hòa tách có ống gió

2.2.3. Máy điều hòa dàn ngưng đặt xa

2.3. Máy điều hòa nguyên cụm

2.3.1. Máy điều hòa lắp mái

2.3.2. Máy điều hòa nguyên cụm giải nhiệt nước và gió

2.4. Hệ thống điều hòa trung tâm nước Water Chiller

2.5. Máy điều hòa VRV

3. Các giải pháp TKNL

3.1. Nhóm 1: Giảm lượng nhiệt thừa

3.1.1. Giảm nhiệt truyền qua kết cấu bao che (vách mái).

3.1.2. Giảm nhiệt thừa do bức xạ mặt trời (qua vách, cửa kính, v.v..)

3.1.3. Giảm nhiệt thừa do rò lọt không khí.

3.1.4. Giảm nhiệt thừa do khí tươi mang vào.

3.1.5. Hạn chế các nguồn nhiệt thừa phát sinh trong phòng lạnh.

3.2. Nhóm 2: Sử dụng máy đúng chủng loại và hiệu suất cao

3.2.1. Chọn hệ thống điều hòa không khí phù hợp.

3.2.2. Chọn phương pháp giải nhiệt thích hợp cho dàn ngưng (gió/nước).

3.2.3. Chọn máy hiện đại, hiệu suất cao.

3.2.4. Sử dụng ống nhiệt, bơm nhiệt hỗ trợ.

3.3. Nhóm 3: Thi công lắp đặt, vận hành, bảo trì bảo dưỡng đúng kỹ thuật

3.3.1. Thi công lắp đặt máy đúng kỹ thuật và tối ưu.

3.3.2. Đảm bảo các thông số vận hành cho phép.

3.3.3. Bảo trì, bảo dưỡng đúng định kỳ đúng quy định.

3.4. Nhóm 4: Các giải pháp khác

3.4.1. Tích trữ lạnh.

3.4.2. Sử dụng địa nhiệt, bơm nhiệt nóng lạnh.

3.4.3. Các giải pháp thiết kế kiến trúc (thông gió tự nhiên thay cho điều hòa không khí).

3.4.4. Sử dụng nhiệt thải (hơi thừa, nước thải, v.v..) chạy máy lạnh hấp thụ, máy lạnh ejectơ.