Ô nhiễm không khí

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ô nhiễm không khí by Mind Map: Ô nhiễm không khí

1. Nguyên nhân

1.1. Yếu tố tự nhiên

1.1.1. Núi lửa

1.1.2. Cháy rừng

1.1.3. Bão bụi

1.1.4. quá trình phân huỷ, thối rữa xác động thực vật tự nhiên

1.2. Yếu tố con người

1.2.1. Giao thông vận tải

1.2.2. Thu gom xử lí rác thải

1.2.3. Hoạt động sinh hoạt

1.2.4. Xây dựng cơ sở hạ tầng

2. Hậu quả

2.1. Đối với động/thực vật

2.1.1. Các hợp chất nguy hiểm như: SO2, NO2, CO… có trong không khí ô nhiễm làm tắc nghẽn khí quản và giảm hệ miễn dịch của động vật

2.1.2. Trái đất nóng lên do hiệu ứng nhà kính

2.1.3. Mưa axit làm chết các vi sinh vật

2.2. Đối với con người

2.2.1. Gây ra bệnh về hô hấp, ung thư

2.2.2. Ảnh hưởng tới não bộ, tim mạch

2.2.3. Gây hại cho mắt, các bệnh dị ứng ngoài da

2.2.4. Làm giảm chất lượng cuộc sống con người

3. Giải pháp

3.1. Giảm sử dụng phân khoáng, thuốc bảo vệ thực vật

3.2. Trồng cây xanh

3.3. Áp dụng nông-lâm/ lâm-ngư kết hợp

3.4. Tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo bệ MT cho người dân

3.5. Không vứt rác bữa bãi

3.6. Xử lí rác thải đúng cách

3.7. Lọc không khí bằng phương pháp sinh học