Маслоу пирамидасы

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Маслоу пирамидасы by Mind Map: Маслоу пирамидасы

1. Шығу тарихы

2. Пирамида бойынша жұмыс

2.1. Артықшылықтары

2.2. Кемшіліктері

3. Пирамиданы қолдану

3.1. Маркетингте қолдану

3.2. Өмірде қолдану

3.3. Жұмыс пен бизнесте қолдану

4. Альтернативті теория

5. Қажеттіліктер пирамидасының мазмұны

5.1. Қадамдар