Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nguyễn Du by Mind Map: Nguyễn Du

1. Xuất Thân

1.1. Trong một gia đình quý tộc, nhiều đời làm quan to dưới triều vua Lê, chúa Trịnh. Đó là một gia đình có truyền thống yêu chuộng văn chương và nghệ thuật.

1.2. Cha: tiến sĩ, tể tướng Lê, sử gia, nhà thơ.

1.3. Mẹ: ca nhi, xinh đẹp, hát hay.

2. Con Người

2.1. Là ng có kiến thức sâu rộng, am hiểu văn hóa dân tộc và văn chương Trung Quốc. Cuộc đời từng trải, đi nhiều, tiếp xúc nhiều đã tạo cho Nguyễn Du một vốn sống phong phú và niềm thông cảm sâu sắc.

3. Sự Nghiệp Sáng Tác

3.1. 249 bài chữ Hán

3.2. Chữ Nôm

3.2.1. Truyện Kiều

3.2.2. Văn chiêu hồn

4. Thời Đại

4.1. Cuối thế kỉ XIII đến đầu thế kỉ IX