ATATÜRK İLKELERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ATATÜRK İLKELERİ by Mind Map: ATATÜRK İLKELERİ

1. Cumhuriyetçilik -TBMM'nin Açılması _saltanatın kaldırılması _cumhuriyetin ilanı _kadınlara seçme seçilme Hakkının verilmesi

2. MİLLİYETÇİLİK _Yeni Türk Devleti'nin Kurulması -TTK'nın kurulması -TDK 'nın kurulması -Kabotaj kanunu'nun çıkarılması

3. HALKÇILIK _Aşar vergisinin kaldırılması _Medeni kanunun kabulu _Yeni türk harfinin kabulu _Cumhuriyetin ilanı

4. DEVLETÇİLİK -Etibank'ın kurulması -Denizbank'ın kurulması -Sümerbank'ın kurulması -Ekonominin millileştirilmesi

5. LAİKLİK -saltanatın kaldırılması -halifeliğin kaldırılması -medreselerin kaldırılması -tekke, zaviye ve türbelerinin kapatılması

6. İNKILAPÇILIK _şapka kanunu -latin alfabesinin kabulü _kılık kıyafette değişiklik _tevhid-i tedrisat kanunu