không khí, chiến lược, câu hỏi mở, kỹ năng, người trung tâm, tò mò, lo lắng, khung nhận thức mới,...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
không khí, chiến lược, câu hỏi mở, kỹ năng, người trung tâm, tò mò, lo lắng, khung nhận thức mới, distrack, vẽ ra tương lai, tạo liên hệ thân thiết, by Mind Map: không khí, chiến lược, câu hỏi mở, kỹ năng, người trung tâm, tò mò, lo lắng, khung nhận thức mới, distrack, vẽ ra tương lai, tạo liên hệ thân thiết,

1. Bạn có thể chia sẻ cụ thể hơn về mô hình đa cấp được chứ? (Võ Hoàng Giang - CD274 - HN34)

2. Chiến thuật C: gây tò mò, tạo hứng thú

2.1. D: Mục đích, làm mu mờ, làm nhạt và xóa đi ý nghĩ lo ngại

3. Big Picture

4. TÔI HƠI THẤY LÀM LẠ SAO ANH CẢM THẤY NHƯ VẬY

5. Chiến lược A: Best Friend

6. Big Picture

6.1. Bạn là người có uy tín với cộng đồng, nên chắc chắn khi gia nhập Manulife bạn sẽ phát huy được tốt hơn các mối quan hệ này để phục vụ cho công việc.

7. Bảo hiểm nhân thọ giống như đa cấp. Không có sự tin tưởng

7.1. Nếu mình cam kết đồng hành cùng bạn thì bạn chắc chắn sẽ làm được đúng ko?

7.2. Mình không có tài ăn nói trước đám đông, sợ không tự tin để làm BH.

8. Điều gì khiến bạn nghĩ rằng làm bảo hiểm khó vậy? (Võ Hoàng Giang - CD274 - HN34)

9. kỹ năng nói và thuyết phục

9.1. C: Tạo không khí cởi mở, thân thiện. Tạo cơ hội cho ứng viên nói nhiều hơn

9.1.1. D: Thảo luận: với 3 chiến thuật: Làm bạn (Best friend), chuyển hướng và là sao nhãng ứng viên

10. Discuss- Thảo luận với 3 chiến thuật

10.1. Chiến lược B big picture

10.2. C curiosity

10.3. C - tò mò

11. Bạn đã bao giờ đặt kế hoạch và hoàn thành kế hoạch bằng 10% năng lượng tích cực chưa?

12. Hỏi những câu hỏi xung quanh những lo láng của ứng viên

13. Discuss : Thảo luận 3 chiếng lược

13.1. Chiến lược B: Big Picture

13.1.1. Relate tạo liên hệ

13.2. Chiến lược C: Curiosity

14. Ứng viên lo ngại k quen ai, k làm đc

15. Chiến lược A best friend

15.1. B tạo ra bức tranh lớn

16. Thay đổi trạng thái tình huống từ cái khó sang cái dễ hơn để dễ xử lý

16.1. Reframe : chỉnh khung nhận thức

17. Defeat: Đánh tan những câu dẫn và kết

18. Defeat

19. C