Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MS WORD by Mind Map: MS WORD

1. TABLICE: omogućuju organiziranje podataka u dokumentu (ALATI)

2. KNJIŽNA OZNAKA TE KRAJNJE BILJEŠKE: Knjižne oznake označavaju mjesto u dokumentu koje želimo jednostavno pronaći.

2.1. KRAJNJE BILJEŠKE: pomoću njih dodajemo bilješku kao što je komentar/citat te navodimo dodatne informacije o tom sadržaju.

3. OBRASCI: prije izrade obrasca potrebno je uključiti tarku "Razvoj" ili "Programiranje"

4. HIPERVEZE: služe kako bi neki tekst povezali s nekom web - stranicom

5. ODLOMAK: dio teksta odvojen tipkom Enter.

6. ALAT SMJER TEKSTA: omogućuje promjenu smjera teksta

7. ALAT SPOJI I PODIJELI ĆELIJE: služi da se ćelije spoje u dvije ili više/ služi za djeljenje ćelija na 2 ili više djela.

8. ALAT SVOJSTVA : služi za primjenjivanje dodatnih svojstava.

9. STILOVI SE KORISTE ZA BRZO OBLIKOVANJE TEKSTA

10. TABULATORI: lijevi, desni, centrirani, decimalni

11. FUSNOTE : bilješke koje se dodaju kao objašnjenje "pojma".

12. KONTROLE (odabir datuma, padajućeg popisa, obogaćenog teksta...)

13. TEA PERAS 3.UR