Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Mali by Mind Map: Mali
1.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Mali

Verdensdel: Afrika

I 2005: 11,5 mil.

Nyt punkt

Tidszone: 0

Push faktorer: -Krig, fattigdom, sult -Drømmen om et bedre liv -Diktator styre (politisk forfølgelse)

Pull faktorer: -Fred -Økonomisk støtte -Mad, arbejde, udd. -Starte på en frisk -Politisk frihed -Religiøs frihed -Velstand -Bedre liv

Emigration (unge): Det kan være de unge i landet ikke har mulighed for at få en ordentlig uddannelse eller skolegang. Måske tror de at de kan få et bedre liv i et andet land.

Fordele ved unge emigration: De unge kan få et bedre liv med en god udd. eller skolegang.

Ulemper ved unge emigration: Landet mister arbejdskaft.

Analyser befolkningspyramiden: Det er en progressiv befolknings- pyramide, og det kan man se fordi fødselstallet er rigtig højt, og der er rigtig få mennesker i Mali som bliver gamle. Aldersfordeling: rigtig mange børn i alderen 0-19 og rigtig få fra 45-85+

Middellevetid: 47,6 for mænd og 51,5 for kvinder

Befolkningstæthed: Man skulle ikke tro at Mali er overbefolket, men det er det fordi at en stor del af Mali er ørken og u beboelige steder. 9 indbyggere pr. km²

Analfabetisme: I mali er analfabetisme meget udbredt. Hele 76% af befolkningen er analfabter, og det er det næst højeste land i verden med analfabter( højeste land er Burkina Faso)

HDI index: HDI index bliver målt fra 0-1 for 1 er det bedste Mali er et af de laveste lande med bare 0,33 HDI index

Spædbørnsdødelighed: Pr. 1000 levendefødte børn dør over 100 børn hvor i Danmark dør kun 4 ud af 1000 børn.