Opgavens pentagon ifølge Roskilde Gymnasiums wiki om ny skriftlighed

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Opgavens pentagon ifølge Roskilde Gymnasiums wiki om ny skriftlighed by Mind Map: Opgavens pentagon ifølge Roskilde Gymnasiums wiki om ny skriftlighed

1. 1. Hvad spørger du om? Problemformulering

2. 2. Hvorfor spørger du? Fagligt formål, hensigt og relevans.

3. 3. Hvilket materiale spørger du til? Empiri, data, kilder, fænomener.

4. 4. Hvad er din synsvinkel? Hvilken faglig teori/metode spørger du med?

5. 5. Hvilken type tekst skriver du, og hvordan er din fremgangsmåde?