Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Opgavens pentagon ifølge Roskilde Gymnasiums wiki om ny skriftlighed by Mind Map: Opgavens pentagon ifølge Roskilde
Gymnasiums wiki om ny
skriftlighed
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Opgavens pentagon ifølge Roskilde Gymnasiums wiki om ny skriftlighed

1. Hvad spørger du om? Problemformulering

2. Hvorfor spørger du? Fagligt formål, hensigt og relevans.

3. Hvilket materiale spørger du til? Empiri, data, kilder, fænomener.

4. Hvad er din synsvinkel? Hvilken faglig teori/metode spørger du med?

5. Hvilken type tekst skriver du, og hvordan er din fremgangsmåde?