Terve ja jätkusuutlik eluviis

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Terve ja jätkusuutlik eluviis by Mind Map: Terve ja jätkusuutlik eluviis

1. Probleemid

1.1. Liigne ressursside kulutamine

1.1.1. Puhas vesi

1.1.2. Lageraie

1.1.3. Muldade vaesumine

1.1.4. Toidu raiskamine

1.2. Jää sulamine

1.3. Aina sagedasemad metsatulekahjd, orkaanid, üleujutused jne

1.4. Prügi ülekaal maailmas

1.5. CO2 atmosfääris

2. Tulevik

2.1. Keskkonnakollaps

2.2. Enamus loomaliikide väljasuremine

2.3. Ökosüsteemide väljasuremine

2.4. Puhas vesi, naturaalne mets, värske muld otsas

2.5. Suur suremus

2.6. Suur piirkond maailmast kaetud prügiga

2.7. Kõrbestumine

2.8. Ülepopulatsioon

2.9. Laialdane vaeusus

3. Lahendused

3.1. Riikide esindajad võtavad reaalselt midagi ette

3.1.1. Pariisi kliimakokkulepe

3.2. Maailma rikkamad inimesed panustavad raha kliimavõitlusesse

3.3. Suurfirmad lõpetavad ülemaailmse reostuse

3.4. Rohepööre

4. Üksikinimese panus

4.1. Kasutada loodussõbralikke brände, tooteid, veebilehti

4.1.1. Ecosia, mitte google

4.2. Prügi sorteerimine

4.3. Ökoloogiline jalajälg

4.4. Kasutada taastuvaid energiaallikaid

4.4.1. Nt: päikesepaneelid

4.5. Taaskasutamine