Зміни географічної оболонки на початку ХХІ століття

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Зміни географічної оболонки на початку ХХІ століття by Mind Map: Зміни географічної оболонки на початку ХХІ століття

1. Гідросфера

1.1. Забруднення поверхневих вод

1.2. Виснаження підземних вод

1.3. Трансгресія океану

1.4. Збільшення несприятливих природніх процесів

2. Атмосфера

2.1. Зміна радіаційного фону

2.2. Забруднення тропосферного повітря

2.3. Зменшення стратосферного озону

2.4. Фізичне забруднення атмосфери

3. Літосфера

3.1. Деградація грунтового покриву

3.2. Видобуток корисних копалин

3.3. Ерозійні та супутні природні процеси

3.4. Хімічне забруднення грунтів

4. Біосфера

4.1. Зменшення видового біорізноманіття

4.2. Створення об'єктів ПЗФ

4.3. Зменшення лісистості планети

4.4. Руйнування зв'язків природних екосистем