Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Digital portfolio by Mind Map: Digital portfolio
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Digital portfolio

Buskelundskolen

MEB vs. multimodalitet

UVP + MEB = elevplan

0-18 år

Erfaringer med portfolio

Behov for revitalisering

Samarbejde: skole - elev - forældre

Student led conferences

Holddannelse

Hvem har overblikket?

individualisering - socialisering

Dannelse

Dansk skoletradition

Læring for livet

Kvalificeret selvbestemmelse

Jan Tønnesvang

Digital dannelse

Informationskompetence

Læring

Hvad er læring (definition)

Knud Illeris (?), Læringstrekanten

Kunstruktivisme

Dewey

Constuktionism, Pappet

Piaget, Assimilation og akkumulation

Social kunstruktivisme

Vygotsky

Vidensordner / læringsniveauer

Lars Qvortrup

interaktivitet

interaktion

Blooms taksonomi

Teori og tænkning om portfolio

Historisk

Karakterbogen, Dokumentation, vurdering og evaluering

Reggio Emilia, Barnets bog, Barnets tanker om sig selv og sin omverden

"Angelsaksisk tradition", Achievements

Digital portfolio

Helen Barrett

Mikala Hansbøl og Søren Langager

Didaktisk design

Zig-zag modellen

Undervisningsloops

Portfolio design

Forskellige behov på forskellige niveauer jf. 0-18 år

Container - galleri

Portlog

Skoleblogs

Eksternalisering, Refleksion over egne lærerprocesser

Monoterering

WEB 2.0

Stilladsering

Forudsætninger

Hardware

Netforbindelse

Lærerkompetencer

Vejledning

John Klesner

Evaluering

Teori (Hvorfor?)

Evalueringsformer

Summativ evaluelring, Eksamen, test og prøver, Eksamensform - hvordan stemmer den overens med webdidaktik 2.0?

Formativ evaluering, Løbende evaluering, Undervisningsloops

Faghæfte 48