Tố Hữu (1920 - 2002)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tố Hữu (1920 - 2002) by Mind Map: Tố Hữu  (1920 - 2002)

1. Tiểu sử

1.1. Tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành

1.2. Quê ở Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

1.2.1. Xứ Huế thơ mộng, trữ tình

1.2.2. Vùng đất cố đô với nhiều truyền thống văn hóa

1.3. Gia đình có truyền thống nho học, văn chương

1.3.1. Truyền cho Tố Hữu tình yêu tha thiết với văn học dân gian

1.4. 1938: được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương

1.5. Hoạt động Cách mạng sôi nổi, giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy Nhà nước

1.6. 1996: được tặng Giải thưởng HCM về VH-NT

2. Đường Cách mạng, đường thơ

2.1. Là một trong những lá cờ đầu của thơ ca Cách mạng Việt Nam

2.2. Chặng đường thơ gắn bó với chặng đường Cách mạng

2.3. Mỗi tập thơ gắn với từng chặng đường của Tố Hữu

2.3.1. Từ ấy (1937-1946): đánh dấu bước trưởng thành của chàng thanh niên

2.3.2. Việt Bắc (1946-1954): Tiếng ca hùng tráng, thiết tha về cuộc k/c chống Pháp

2.3.3. Gió lộng (1955-1961): Hướng về quá khứ để thấm thía nỗi đau, công lao to lớn của thế hệ đi trước, ghi sâu ân tình CM

2.3.4. Ra trận (1962-1971), Máu và hoa (1972-1977): khí thế của cuộc k/c chống Mĩ và niềm vui toàn thắng

3. Phong cách thơ Tố Hữu

3.1. Nội dung

3.1.1. Tính trữ tình chính trị

3.1.1.1. Tình cảm yêu nước và nhiệm vụ Cách mạng

3.1.1.2. Hướng về cái ta chung với lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn

3.1.1.3. Cái tôi chiến sĩ, nhân danh Đảng, dân tộc

3.1.2. Tính sử thi

3.1.2.1. Đối tượng chủ yếu: sự kiện chính trị lớn của đất nước, vấn đề ý nghĩa lịch sử

3.1.2.2. Tính chất toàn dân: những sự kiện tác động đến vận mệnh dân tộc

3.1.2.3. Các nhân vật mang phẩm chất tiêu biểu cho dân tộc, tầm vóc lịch sử, thời đại

3.1.3. Cảm hứng lãng mạn

3.1.3.1. Tình cảm giữa người với người, vẻ đẹp con người

3.1.3.2. Lý tưởng, niềm tin tưởng, lạc quan hướng về phía trước

3.1.3.3. Niềm vui chiến thắng của dân tộc

3.2. Nghệ thuật

3.2.1. Giọng thơ tâm tình tự nhiên, đằm thắm, chân thành

3.2.2. Mang tính dân tộc đậm đà

3.2.2.1. Thể thơ lục bát, thất ngôn

3.2.2.2. Từ ngữ, cách nói quen thuộc với dân tộc

3.2.2.3. Lời thơ giàu nhạc điệu

3.2.2.4. Sử dụng tài tình các từ láy, thanh điệu, vần thơ