Информатиканы оқытудың әдістемелік жүйесі

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Информатиканы оқытудың әдістемелік жүйесі by Mind Map: Информатиканы оқытудың әдістемелік жүйесі

1. Информатиканы оқыту құралдары

1.1. Бағдарламалық

1.2. мультимедиалық

1.3. Компьютер, интерактивті тақталар

2. Информатика негіздерін оқытуға қажетті құжаттар

2.1. ҚР "Білім туралы " заңы

2.2. Мемлекеттік білім стандарттары

2.3. Базистік оқу жоспары

2.4. Бұйрықтар, жарлықтар т.б.

3. Информатика пәнінің мазмұны мен құрылымы

3.1. Ақпараттық үрдістер және оның ұсынылуы

3.2. Алгоритмдеу

3.3. Формальдау, модельдеу негіздері

3.4. Компьютер, оны бағдарламалық қамтамасыз ету

3.5. Ақпараттық технология

4. Информатиканы қазіргі оқыту әдістемелік жүйесінің өзіндік сипаттамалары

4.1. оқу процесін ғылыми негізде жоспарлау;

4.2. теория мен практикалық дайындықтың бірлігі;

4.3. оқу материалын оқытудың жоғарғы деңгейдегі қиындығы мен оны жеделдете оқытылуы;

4.4. оқушылардың белсенділігі мен өз бетінше ізденімпаздығы;

4.5. жеке және ұжымды іс-әрекетерді бірлестіру;

4.6. оқу процесін техникалық оқыту құралдарымен жабдықтау;

4.7. әртүрлі пәндерді кешенді түрде оқыту тәсілдері

5. Информатиканы оқыту формалары мен әдістері

5.1. ұжымдық

5.2. топтық

5.3. жұптық

5.4. жеке

5.5. жаппай

5.6. оқушвлардың ауысымды құрамы

6. Информатика оқыту әдістемелік жүйесі

6.1. пәнді оқыту мақсаты

6.2. мазмұны

6.3. әдісі

6.4. ұйымдастыру түрлері

6.5. оқыту құралдары