Rehevöityminen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rehevöityminen by Mind Map: Rehevöityminen

1. Happikato

1.1. Happi loppu

1.2. Eliöt kuolee.

1.3. Hapettomosta pohjasta etenkin fosforiyhdisteitä vapautuu veteen helposti.

2. Sinileväkukinto

2.1. Rehevöittäminen aiheuttaa sinileväkukintoa.

2.2. Tarkoittaa sinilevien runsasta esiintymistä.

2.3. Sinileväkukinnoista on haittaa ihmisille

3. Miten voidaan estää

3.1. Rehevoittämistä voidaan estää rajoittamalla ravinne päästöjä.

3.1.1. Suomen suurin ravinteiden päästölähde on maa- ja metsätalous.

3.2. Ravinteiden huuhtoutumista voidaan vähentää oikein mitotetuilla lannnoituksella.

4. Mitä aiheuttaa vesistössä

4.1. Särkikalat runsastuvat

4.2. Upokaskasvit vähenevät

4.3. Rihmalevät runsastuvat

5. Mistä johtuu?

5.1. Rehevöityminen johtuu ylimääräisestä ravinteista

5.2. Rehevöittämistä aineita ovat typpi ja fosforiyhdisteet.

5.3. Niitä on runsaasti lannoitteissa joita levitetään pelloille ja metsiin.