Rehevöityminen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rehevöityminen by Mind Map: Rehevöityminen

1. Mitä aiheuttaa vesistössä?

1.1. Vesistöön pääsee liikaa ravinteita,

1.2. Veden vihreyden.

1.3. Kasviplanktonin runsastuminen

2. Happikato

2.1. On tila, jossa happea on niin vähän, että korkeammat elämänmuodot eivät menesty.

2.2. Sitä aiheuttaa esim. Itämeressä lähinnä vesien rehevöityminen.

2.3. Rehevöitymisen seurauksena vesistöissä lisääntyvät myös hajottajat.

3. Miten voidaan estää

3.1. Oikein mitoitetulla lannoituksella

3.2. Peltojen ja vesistöjen väliin voidaan jättää suojavyöhykkeitä joiden kasvillisuus sitoo pellolta huuhtoutuvia ravinteita.

3.3. Ojiin ja puroihin voidaan rakentaa kosteikoita joissa vesi virtaa hitaammin ja ravinteet laskeutuvat pohjaan.

4. Mistä se johtuu

4.1. Se johtuu vesistöön päässeistä ylimääräisistä ravinteista

4.2. Ravinteita on runsaasti lannoitteissa, joita levitetään pelloille ja metsiin

4.3. Liikenteestä syntyvät pakokaasut levittävät typpiyhdisteitä.

5. Sinileväkukinta

5.1. Rehevöityminen aiheuttaa sinileväkukintoja.

5.2. Tarkoittaa sinilevien runsasta esiintymistä

5.3. Sinileväkukinnoista on ihmisille haittaa.