Rehevöityminen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rehevöityminen by Mind Map: Rehevöityminen

1. Miten voidaan estää?

1.1. Oikein mitoitetulla lannoituksella

1.2. Peltojen ja vesistöjen väliin voidaan jättää suojavyöhykkeitä joiden kasvillisuus sitoo pellolta huuhtoutuvia ravinteita.

1.3. Ojiin ja puroihin voidaan rakentaa kosteikoita joissa vesi virtaa hitaammin ja ravinteet laskeutuvat pohjaan.

2. Happikato

2.1. On tila, jossa happea on niin vähän, että korkeammat elämänmuodot eivät menesty.

2.2. Sitä aiheuttaa esim. Itämeressä lähinnä vesien rehevöityminen.

2.3. Rehevöitymisen seurauksena vesistöissä lisääntyvät myös hajottajat.

3. Mistä se johtuu?

3.1. Se johtuu vesistöön päässeistä ylimääräisistä ravinteista

3.2. Ravinteita on runsaasti lannoitteissa, joita levitetään pelloille ja metsiin

3.3. Liikenteestä syntyvät pakokaasut levittävät typpiyhdisteitä.

4. Mitä aiheuttaa vesistössä?

4.1. Vesistöön pääsee liikaa ravinteita,

4.2. Veden vihreyden.

4.3. Kasviplanktonin runsastuminen

5. Sinileväkukinta

5.1. Rehevöityminen aiheuttaa sinileväkukintoja.

5.2. Tarkoittaa sinilevien runsasta esiintymistä

5.3. Sinileväkukinnoista on ihmisille haittaa.