Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bài 9 by Mind Map: Bài 9

1. Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội

1.1. Giúp mọi người có nhận thức mới về cách tổ chức các hoạt động

1.2. Điều kiện quan trọng để phát triển nghành tin học

1.2.1. Xã hội có tổ chức trên cơ sở pháp lý chặt chẽ.

1.2.2. Đội ngũ lao động có trí tuệ.

2. Xã hội tin học hóa

2.1. Đời sống vật chất và tinh thần trong thời đại tin học hóa sẽ được điều hành với sự hỗ trợ của các mạng máy tính

2.2. Các giao dịch mặt đối măt sẽ dần được thay thế

2.3. Các viễn cảnh: cơ quan không cần trụ sở, giao dịch và phối hợp công việc qua máy tính, học tại nhà qua mạng,...

2.4. Năng suất công việc được nâng cao rõ rệt, lao động chân ta được bớt dần và thay vào đó là lao động trí óc.

2.5. Rô bốt sẽ được dùng phổ biến, có thể thay thế con người làm việc ở môi trường nguy hiểm.

2.6. Thiết bị sinh hoạt sẽ hoạt động theo lập trình có sẵn.

3. Văn hóa và pháp luật trong xã hội tin học hóa

3.1. Phải có ý thức bảo vệ thông tin vì đó là tài sản chung của mọi người.

3.2. Thiếu hiểu biết hoặc cố ý làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống đều là phạm tội.

3.3. Phải có những quy định, điều luật để bảo vệ thông tin và xử lý tội phạm liên quan đến phá hoại thông tin.

3.4. Tháng 12 năm 2005, Quốc hội đã thông qua luật Giao dịch Thương mại Điện tử

3.5. Ngày 13/ 1/ 2000, Quốc hội đã ban hành một số điều luật chống tội phạm tin học trong bộ luật hình sự.