VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC by Mind Map: VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC

1. TÁC GIẢ

1.1. CUỘC ĐỜI

1.1.1. Nguyễn Đình Chiểu( 1822 - 1888)

1.1.2. Thường được gọi là Đồ Chiểu

1.1.3. Quê mẹ : Gia Định ( TP. Hồ Chí Minh)

1.1.4. Xuất thân trong gia đình nhà Nho

1.1.5. 1843: Đỗ tú tài

1.1.6. 1846: Ra Huế học chuẩn bị thi tiếp

1.1.7. 1849: Sắp vào trường thi nhận tin mẹ mất, bỏ thi trở về chịu tang, dọc đường đau nặng và mù cả hai mắt. Sau đó, ông về Gia Định mở trường dạy học, bốc thuốc, làm thơ.

1.1.8. Nam Kì mất vào tay giặc ông về Ba Tri (Bến Tre) tiếp tục sự nghiệp của mình và mất ở đây.

1.2. SỰ NGHIỆP SÁNG TÁC

1.2.1. 1.Những tác phẩm chính

1.2.1.1. Trước khi thực dân Pháp xâm lược:

1.2.1.1.1. Lục Vân Tiên

1.2.1.1.2. Dương Từ Hà Mậu

1.2.1.2. Sau khi thực dân Pháp xâm lược

1.2.1.2.1. Chạy Giặc

1.2.1.2.2. Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc

1.2.1.2.3. Văn tế Trương Định

1.2.1.2.4. Ngư Tiều y thuật vấn đáp

1.2.2. 2. Nội dung thơ văn

1.2.2.1. a. Lí tưởng đạo đức nhân nghĩa

1.2.2.1.1. Truyền dạy những bài học về đạo làm người

1.2.2.1.2. Ca ngợi những con người nhân hậu, thủy chung

1.2.2.1.3. Đấu tranh chống lại những thế lực bạo tàn

1.2.2.2. b. Lòng yêu nước thương dân

1.2.2.2.1. Ghi lại chân thực thời đại đua thương của đất nước

1.2.2.2.2. Khích lệ lòng căm thù giặc và ý chí cứu nước của nhân dân

1.2.2.2.3. Nhiệt liệt biểu dương những anh hùng nghĩa sĩ chiến đấu, hi sinh cho Tổ Quốc

1.2.2.2.4. Ca ngợi những người anh hùng yêu nước chống giặc đến hơi thở cuối cùng

1.2.3. 3. Nghệ thuật

1.2.3.1. Bút pháp trữ tình xuất phát từ tấm lòng chân thành đã tạo nên sự rung động mãnh liệt sâu xa

1.2.3.2. Thơ văn đậm đà sắc thái Nam bộ