Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Biokeskuksen TVT-strategia osana kokonaisstrategiaa by Mind Map: Biokeskuksen TVT-strategia
osana kokonaisstrategiaa
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Biokeskuksen TVT-strategia osana kokonaisstrategiaa

Nykytila

MOODLE käytössä kaikilla opintojaksoilla

Nuoret, 16 ryhmää

Aikuiset, 12 ryhmää

ACP:n käyttöä aloitellaan

Tekniikka lähes OK

VirtuaaliAMK

Seitsemän opintojaksoa tarjolla

Bioenergian verkko-opinnot 18 op

AvoinAMK

Opettajien TVT-taidot vaihtelevia

Ei yhteneviä pelisääntöjä TVT:n osalta, vielä

Virtuaaliopetus on kehitysvaiheessa

Tavoitetila

Monimuotoistaminen työelämän vaatimusten mukaisesti: "lantrattu oppiminen": työelämä+oppilaitos+lähiopetus+ verkko-opetus = oppimisprosessien monimuotoistaminen

Valtakunnallinen yhteistyö ja opintotarjonta

VirtuaaliAmk, AvoinAMK

Verkostoituminen, Yhteiset opintokokonaisuudet, Alakohtainen yhteistyö, Monialainen yhteistyö, Ruohonjuuritason yhteistyö

Kansainvälinen yhteistyö

Projektit

Opintotarjonta

Kotikansainvälistyminen

T&K-toiminta

Näkyvyys ja avoimuus

Markkinointi, tekeminen avoimeksi

Sosiaalisen median yhteisöt, Opettajien ja opiskelijoiden henkilökohtaiset kontaktit, työelämä, kollegat

Opettajien hyvät TVT- ja pedagogiset taidot

Pedagogiset taidot, Oppimisprosessi, Ohjaus ja tuki (tuutorointi)

Tiedon tuottaminen ja hallinta, yhteistyö: opettajat, opiskelijat, työelämä

Tekniset taidot, MOODLE (suljettu tila!!), ACP, Web 2.0, RSS-syötteet, Kirjanmerkit, Wikit, Blogit, SecondLife ja muut uudet välineet, Oppimateriaalin tuottaminen multimedian avulla, kuvat, lyhyet opetusvideot, podcastit, animaatiot

Internet-kulttuurin tuntemus, Nuorten maailma, Uudet tuulet

Resurssit

Tilat ja laitteet

Tuntiresurssit

Kehitysresurssit, Koulutus

Tuki

Pedagoginen tuki

Tekninen tuki

Vertaistuki

AVOIMUUDEN JA YHTEISTYÖN AVULLA LAADUKAS JA MONIPUOLINEN OPPIMINEN

PKAMK:n strategiat

Työelämän, sidosryhmien ja asiakkaiden tarpeet