Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Funktioner by Mind Map: Funktioner

1. Anvendelse i praksis

1.1. telefonabb

1.1.1. Y=19x + 99

1.2. Taxakørsel

1.2.1. Y=12x + 35

2. Opbygning

2.1. F(x)=ax + b

2.1.1. F(x) =

2.1.2. a = variabel

2.1.3. b = konstant

3. Sildeben

3.1. Sildeben

3.2. Tegne uden sildeben

3.3. Løsning med IT

4. Linære

5. Ekspontentiel stigning

6. IT

6.1. Geogebra

6.1.1. Online

6.2. Excell

6.2.1. Officepakke