Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ÖFKE by Mind Map: ÖFKE

1. BELİRTİLERİ

1.1. KALEM BATIRMA

1.2. KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SÖZLER SÖYLEME

1.3. HAKARET ETME

1.4. NESNELERİ FIRLATMA

1.5. AŞIRI YEME

1.6. BAĞIRMA

1.7. ŞİKAYET ETME

2. NEDENLERİ

2.1. ENGELLENME

2.2. HAKSIZLIK

2.3. HAYAL KIRIKLIĞI

2.4. BEĞENİLMEME

2.5. SÜREKLİ KAVGA ORTAMINDA BÜYÜME

3. ÇEŞİTLERİ

3.1. MASKELENMİŞ ÖFKE ÇEŞİTLERİ

3.1.1. PASİF-AGRESİF ÖFKE

3.1.2. KENDİNE YÖNELTİLEN ÖFKE

3.2. PATLAYICI ÖFKE ÇEŞİTLERİ

3.2.1. ANİ ÖFKE

3.2.2. UTANCA DAYALI ÖFKE

3.2.3. PLANLANMIŞ ÖFKE

3.3. KRONİK ÖFKE ÇEŞİTLERİ

3.3.1. ALIŞKANLIK YAPMIŞ ÖFKE

3.3.2. KORKU BAZLI ÖFKE

4. KONTROL YÖNTEMLERİ

4.1. MİZAH KULLANIMI

4.2. GEVŞEME EGZERSİZLERİ

4.3. SOSYAL AKTİVİTELER

4.4. UZAK KALMA

4.5. PROBLEM ÇÖZME

4.6. DÜŞÜNCELERİ DEĞİŞTİRME

4.7. ORTAM DEĞİŞTİRMEK

5. HEMŞİRELİK TANILARI

5.1. ÇEVREYE ZARAR VERME RİSKİ

5.2. BEDEN GEREKSİNİMİNDEN FAZLA BESLENME

5.3. DÜŞÜK BENLİK ALGISI

5.4. İNTİİHAR RİSKİ

5.5. KENDİNE ZARAR VERME RİSKİ

5.6. SOSYAL ETKİLEŞİMDE BOZULMA

5.7. ROL PERFORMASINDA ETKİSİZLİK

5.8. YALNIZLIK

5.9. AİLE İÇİ SÜREÇLERDE BOZULMA

5.10. UYKU ÖRÜNTÜSÜNDE BOZULMA