Տերևաթափ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Տերևաթափ by Mind Map: Տերևաթափ

1. Ուսումնական նյութ

2. Դասագիրք

3. Ուսուցոզական

3.1. Գազափար տալ աշնանը տեղի ունեցող երևույթների մասին

4. Զարգացնող

4.1. Բարձրաձայն ընթերցել տեքստը սահուն , գրական շեշտի և առոգանության պահպանումով

5. Կրթական

5.1. Տրված թեմայով նկարագրական բնույթի խոսք կառուցել,համեմատել տարբեր հեղինակների ստեղծագործությունները միևնույն թեմայի շուրջ, լուծել խաչբառեր

6. Տեղեկություն

6.1. Դասարան

6.1.1. Երկրորդ

6.2. Հատկացված ժամաքանակը

6.2.1. 2 դասաժամ

6.3. 01-10-2021

7. Դասի օգտագործվող մեթոդները

7.1. Հինգրոպեանոց ազատ շարադրանք

7.1.1. Հնգյակ

7.2. Մտագրոհ

8. Դասի անցկացման փուլերը

8.1. Խթանում

8.1.1. Մտագրոհի միջոցով աշակերտներին ներգրավել ներ դասի հաղորդմանը

8.2. Իմաստի ընկալում

8.2.1. Բանաստեղծության բովանդակության կանխագուշակում ըստ վերնագրի ր հենակետային բառերի

9. Կշռադատում

9.1. Անդրադարձ խթանման փուլի ընթացքում կատարված ասխատանքին և վերնագրին

10. Օգտագործվող ռեսուսները

10.1. Տեսանյութ

10.1.1. Դասագիրք