Fogalmi fejlődést segítő pedagógiai módszerek, alapelvek

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Fogalmi fejlődést segítő pedagógiai módszerek, alapelvek by Mind Map: Fogalmi fejlődést segítő pedagógiai módszerek, alapelvek

1. A tanulók aktív résztvevői, fogalmi rendszerük elemeinek alakításában.

2. A tanulók naiv előzetes tudással rendelkeznek.

3. Az új ismeret elsajátítása függ a már meglévő tudás minőségétől

4. A tanult fogalmak nem szigetelődnek el, hanem hozzákapcsolódnak a már meglévőkhöz.

5. A tanulók kitartóan ragaszkodhatnak tévképzetekhez.

6. A folyamat egyaránt minőségi és mennyiségi változás.

6.1. hosszú folyamat

7. Elsajátítandó tudás

7.1. Legfontosabb fogalmak.

7.2. pl.: hőmérséklet fogalma.

8. Előfeltétel tudás

8.1. Fogalmak elsajátításához szükséges tudás.

8.2. pl.mérés, becslés

9. Téma által elkészített fogalmak

9.1. pl.: A hőmérséklet a t a testek egyik fizikai jellemzője.

10. Tévképzetek

10.1. Okainak leírása.

10.2. pl.:A köznapi nyelvben a hőérzettel kapcsolatban számos kifejezést használunk: hideg, meleg, langyos, forró, fagyos, jeges, jéghideg, hűvös, kellemes (pl. az időjárás), metsző (az északi szél) stb. Ezek a szavak valaminek a becslésére utalnak.

11. Megértést segítő feladatok

11.1. Mielőtt a hőmérséklet mérésére rátérnénk, tisztázzuk a hőmérséklet fogalmát, különböztessük azt meg más hőtani fogalmaktól. A tanulók 4−5 fős csoportokban vitassák meg a következő kérdéseket, majd frontálisan beszéljük meg mindegyiket

12. Ellenőrző feladatok

12.1. Alkossatok igaz (a tudomány által is elfogadott) állításokat a következő kifejezések felhasználásával: hőmérséklet, hőmérő, hő, hőmérsékleti skála, Celsius-skála, Celsius-fok, becslés, mérés, bögre, forró tea! (TF 6.) Például: A testek hőállapotát a hőmérséklettel jellemezzük

13. A tanulók előismereteinek feltárása, fogalmi fejlődés nyomonkövetése.

13.1. pl.: beszélgetéssel, fogalmi térkép készítésével.

14. A tanulók véleményének megismerése.

14.1. pl.: viták, csoportfeladatok

15. Kognitív konfliktus keltése.

15.1. pl.: kísérletek

16. Gondolkodási képességek fejlesztése (deduktív, induktív)

17. A pedagógus elméleti tudása fondots.

17.1. Folyamat hosszú: melyik részét, hogyan segítheti.

17.2. A tanulók az iskolán kívül még sok helyről szerezhetnek információt.

17.3. Minden tanuló egyedi módon értelmezi a tananyagot.

17.4. Az új ismeret nem mindig azonnal tudják befogadni.

17.5. Az előzetes tudás fontos szerepet játszik.

17.6. Előfeltétel tudás, ami elengedhetetlen a fogalmi rendszer kialakításához.

17.7. Tévképzetek bármikor kialakulhatnak

17.8. Minél több kontextusba, helyzetben kell előhozni egy-egy fogalmat.

17.9. Tanult fogalom transzferálásnak gyakorlása.

17.10. A köznapi és tudományos nyelvhasználat eltérő.

17.11. Motiválni kell a tanulókat.

18. Tanár feladatai

18.1. Előzetes tudások feltérképezése.

18.2. Lehetőség biztosítása, hogy gondolkodjanak, beszélgessenek.

18.3. Ismeretek rendszerezése, összefüggések felismerése.

18.4. Ösztönzés.

18.5. Fogalmi fejlődés nyomonkövetése.

19. Tanuló feladatai

19.1. Aktív részvétel.

19.2. Gondolkodjon saját tudásáról.

19.3. Társaival együttmüködjön.

19.4. Kisérletezzen.