Đặt điểm cấu trúc nội dung chương trình hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đặt điểm cấu trúc nội dung chương trình hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non by Mind Map: Đặt điểm cấu trúc nội dung chương trình hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non

1. Dạy trẻ một số biện pháp thực hành nhận biết

1.1. -Làm quen 1 số biệ pháp thực hành nhận biết: xếp chồng , xếp cạnh , đếm , biến đổi số lượng thêm bớt , đo lường: chia làm 2 nhóm

1.1.1. Các biện pháp cơ bản : đếm , đo lường , tính toán

1.1.2. Các biện pháp bổ trợ : thực hành, so sánh bằng xếp chồng , xếp cạnh , thêm ,bớt để tạo ra tập hợp mới , so sánh , đối chiếu …

2. Dạy trẻ bước đầu nhận biết các mối liên hệ và quan hệ toán học

2.1. Làm quen với 1 loạt mối quan hệ và sự phụ thuộc toán học như: mối quan hệ số lượng( bằng nhau, ít hơn -nhiều hơn), mối quan hệ kích thướt ( to- nhỏ, dài hơn- ngắn hơn, rộng hơn -hẹp hơn, cao nhất -thấp nhất ), quan hệ các dãy số tự nhiên( lớn hơn- nhỏ hơn) , mối quan hệ không gian ( phía treeen- phía dưới , phía trước, phía sau, phía phải , phía trái)

3. Hình thành cho trẻ những biểu tượng toán học .

3.1. Tất cả những kiến thức toán học , sơ đẳng được đưa đến trẻ thông qua quá trình tổ chức các hoạt động thực tiễn cho trẻ.

3.2. mỗi biểu tượng toán học được hình thành ở trẻ qua các giai đoạn theo nguyên tắc đồng tâm phát triển.

3.3. - trên cơ sở những biểu tượng tập hợp ở trẻ hình thành những biểu tượng và khái niệm về con số và kích thước