Контакт з аудиторією

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Контакт з аудиторією by Mind Map: Контакт з аудиторією

1. слухання

1.1. ВИДИ СЛУХАННЯ

1.1.1. слухання заради задоволення

1.1.1.1. слухання музики, трансляцій спортивних матчів, тощо, розмови на дружніх вечірках, товариські дискусiї (інтелектуальна чи інша користь від такого слухання не є запланованою)

1.1.2. удумливе слухання

1.1.2.1. передбачає сприйняття лекцій, новин по радіо, інструкцій з пев- них проблем з метою розуміння й запам'ятовування

1.1.3. критичне слухання

1.1.3.1. виникає внаслідок невпевненості в достовірності інформації, ї тенденційності й однобічності;B критично слухають людину, чиї погляди відверто неприй- нятні

1.1.4. емпатичне слухання

1.1.4.1. передбачає, що учас- ник спілкування приділяє більше уваги зчитуванню почуттів, а не слів; слухач прагне уві- йти в ситуацію мовця й сприймає його слова кpізь призму його (мовця) досвіду, почуттів

1.2. ЦІЛІ СЛУХАННЯ

1.2.1. розуміння

1.2.1.1. вам пояснюють, через що почала протікати стеля у вашій квартирі й що треба зробити, щоб вирішити цю проблему й запобігти їй у майбутньому

1.2.2. запам'ятовування

1.2.2.1. вам розповідають, у якій послідовності треба змішувати інгреді- енти для приготування якоїсь страви

1.2.3. аналіз та оцінка змісту інформації

1.2.3.1. вам дають завдання придбати комп'ютери для oрганізації, де ви працюєте, урахувавши іхні технічні параметри, які б повністю задоволь- няли потреби виробництва

1.2.4. довірливі стосунки зі співрозмовником

1.2.4.1. друзі чи родичі розповідають вам про щас- ливі або проблемні моменти у своему житті, діляться таємницями

2. моделювання аудиторії

2.1. ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРАТОР ПОВИНЕН

2.1.1. добре знати предмет розмови

2.1.2. ураховувати потреби та настрої aудиторії

2.1.3. говорити просто та жваво

2.1.4. тримати зоровий контакт зі слухачами

2.1.5. на ходу визначати реакцію слухачів і вносити зміни як у зміст, так і в методику вй- кладення матеpіалу

2.1.6. намагатися бачити в кожному слухачеві співбесідника, товариша й не дивитися зверхньо на аудиторію

2.1.7. залучати слухачів з перших хвилин до активного обговорення питань

2.2. ЗБЛИЖЕННЮ СПРИЯЄ

2.2.1. доброзичливість, що виражаеться в усмішці й довірливому тоні голосу

2.2.2. природність

2.2.3. розкутість

2.2.4. розмовна манера спілкування

2.2.5. вільні жести й рухи

2.3. МОВНІ ПРИЙОМИУТРИМАННЯ УВАГИ

2.3.1. використання риторичних фігур:ставте запитання аудиторії й самі на них відповідайте

2.3.2. хоч іноді перетворюйте свій монолог на діалог. давайте можливість слухачам ви- словлювати свої думки вголос, але кількома словами

2.3.3. періодично ставте запитання: «Чому?»-цестимулюе пізнавальну активність слухачів

2.3.4. використовуйте гумор, якщо він доречний: гумор допомагае швидко завоювати аудиторію

2.3.5. періодично робіть короткі відступи від теми: це дас мождивість слухачам «відпочити»

2.3.6. іноді уповільнюйте темп розповіді й знижуйте силу голосу: увага аудиторії в такі |моменти посилюеться (прийом «тихий голос»)

2.3.7. апелюйте до власних думок («На якомусь етапi я засумнівався (засумнівалася), чи правильно я все роблю...»)

2.3.8. використовуйте тропи: еnітети, метафори, порівняння, гіперболи — вони додають виразності й емоційності вашим думкам

2.3.9. уживайте займенники ми, ви, ми з вами, а також конструкцї спробуймо зрозуміти, відзначимо, не повірите, уявіть собі, повірте, прошу вас— ці слова забезпечують зворотний зв'язок з вами

2.4. ЖЕСТИ ОРАТОРА

2.4.1. емоційні жести посилюють логічний наголос: стиснутий кулак, овальний рух руки та ін.

2.4.2. указівні жести використовують лише тоді, коли є предмет, наочне приладдя, на які можна вказати (спрямувати в той бік руку, ручку чи указку)

2.4.3. символічні жести передають певну інформацію: жест категоричності (шабельна від- машка пальцями правої руки)

2.4.4. жест протиставления (руки виконують у повітрі рух «там» 1 «тут»)

2.4.5. жест роз'єднання (долоні розкриваються в різні боки)

2.4.6. жест узагальнення (опи- сування овалу в повітрі одночасно двома руками)

2.4.7. жест обєднання (пальці чи долоні рук з'єднуються).