Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rehevöityminen by Mind Map: Rehevöityminen

1. Eläinplanktonin myötä lisääntyneet särkikalat tonkivat pohjaa ja vapauttavat lisää fosforiyhdisteitä.

2. Rehevöittyminen johtuu veteen päässeistä ylimääräisistä ravinteista.

3. Tuottaa myrkkyä joka on haitaksi ihmisille ja vaikuttaa nisäkkäiden maksaan ja hermostoon.

4. Sinileväkukinta johtuu vesistöjen rehevöittymisestä.

5. Peltojen ja vesistöjen väliin voi jättää suolavyöhykkeitä, joten kasvillisuus sitoopellolta tulevia ravinteita.

6. Mistä johtuu?

6.1. Rehevöittäviä ravinteita ovat typpi- ja fosforiyhdisteet. Niitä on runsaasti pelloille ja metsiin laitettavissa lannoitteissa.

7. Miten voidaan estää.

7.1. Rehevöittymistä voidaan estää rajoittamalla ravinteiden pääsyä vesistöihin.

8. Mitä aiheuttaa vesistöissä?

8.1. Pienentää luonnon monimuotoisuutta

8.2. Hapen määrä vähenee vesissä.

8.3. Sinileväkukintaa.

9. Sinileväkukinta

9.1. Sinileväkukintaa esintyy yleensä kesällä, kun vesi on lämmintä.