NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ MẦM NON

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ MẦM NON by Mind Map: NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ MẦM NON

1. Dạy trẻ nói tốt trong giao tiếp hàng ngày

1.1. Phát triển vốn từ cho trẻ

1.2. Nghe và phát âm đúng

1.3. Nói mạch lạc

1.3.1. Ngôn ngữ đối thoại

1.3.2. Ngôn ngữ độc thoại

1.4. Giáo dục trẻ văn hóa giao tiếp

1.5. Giáo dục trẻ văn hóa giao tiếp

2. Chuẩn bị cơ sở cho trẻ học chữ viết

2.1. Lĩnh hội tốt ngôn ngữ viết

2.2. Phối hợp vận động một cách tinh vi

2.3. Hình thành và phát triển các kĩ năng (nghe, nói, làm quen đọc và viết)

3. Giáo dục trẻ có thái độ đúng đắn với tiếng mẹ đẻ

3.1. Chất liệu ngôn ngữ phong phú

3.1.1. Bài hát

3.1.2. Bài thơ, đồng dao

3.1.3. Ca dao, tục ngũ

3.1.4. Truyện cổ tích,...

3.2. Giọng đọc và các phương pháp hỗ trợ

3.3. Nội dung tác phẩm