DẠY TRẺ NÓI TỐT TRONG GIAO TIẾP HẰNG NGÀY

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DẠY TRẺ NÓI TỐT TRONG GIAO TIẾP HẰNG NGÀY by Mind Map: DẠY TRẺ NÓI TỐT TRONG GIAO TIẾP HẰNG NGÀY

1. Phát triển vốn từ cho trẻ

1.1. Phát triển vốn từ cho trẻ là cơ sở của công tác phát triển ngôn ngữ bao gồm 2 mặt âm thanh và ý nghĩa

1.2. Đơn vị ngôn ngữ mà trẻ biết sử dụng đầu tiên là từ

2. Dạy trẻ nghe và phát âm đúng

2.1. Dạy trẻ nghe và phát âm đúng tất cả các hình thức của âm thanh, ngôn ngữ, âm tiết,từ,câu,đoạn.

2.2. Dạy trẻ biết sử dụng giọng nói diễn cảm, biết điều chỉnh nói, cử chỉ điệu bộ phù hợp

2.3. Dạy trẻ văn hóa nói trong giao tiếp: trẻ nói to, đúng, gọn, không bị lắp. Trẻ mạnh dạn tự tin trong giao tiếp

3. Dạy trẻ nói đúng ngữ pháp

3.1. Dạy trẻ nói câu có đủ thành phần

3.2. Các kiểu câu, kiểu cấu trúc ngữ pháp, các thành phần trong câu nói của trẻ càng ngày được mở rộng, phong phú.

4. Dạy trẻ nói mạch lạc

4.1. NV dạy trẻ ngôn ngữ đối thoại

4.1.1. Giáo dục trẻ thói quen văn hóa khi nói chuyện, không la hét nói to, không nói lí nhí, xấu hổ

4.2. NV dạy trẻ ngôn ngữ độc thoại

4.2.1. Trẻ có ngôn ngữ độc thoại tốt, trí nhớ tốt

5. Giáo dục trẻ văn hóa giao giếp

5.1. Giao tiếp phi ngôn ngữ, cử chỉ, nét mặt.

5.2. Phù hợp với thuần phong mĩ tục của dân tộc, vùng miền.