CÁC DẠNG KỂ CHUYỆN CÓ THỂ DẠY CHO TRẺ MẦM NON

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CÁC DẠNG KỂ CHUYỆN CÓ THỂ DẠY CHO TRẺ MẦM NON by Mind Map: CÁC DẠNG KỂ CHUYỆN CÓ THỂ DẠY CHO TRẺ MẦM NON

1. Dạy trẻ kể lại tác phẩm văn học

1.1. Lứa tuổi

1.1.1. Từ 3 - 4 tuổi

1.1.2. Từ 4 - 5 tuổi

1.1.3. Từ 5 - 6 tuổi

1.2. Lưu ý

1.2.1. Không yêu cầu kể thuộc lòng chi tiết nội dung tác phẩm mà chỉ yêu cầu kể nội dunng chính của tác phẩm.

1.2.2. Trẻ có thể sử dụng ngôn ngữ của tác phẩm kết hợp với ngôn ngữ của chính trẻ dựa trên sự cảm thụ tác phẩm để kể.

1.2.3. Lời kể phải tự nhiên, thoải mái, đúng cấu trúc ngữ pháp, thể hiện rõ giọng nói của ngôn ngữ đối thoại hay độc thoại.

1.2.4. Lựa chọn truyện phù hợp với độ tuổi

2. Dạy trẻ tự kể chuyện

2.1. Trẻ phải có vốn hiểu biết nhất định, ngôn ngữ phát triển tương đối tốt và tính tự chủ cao hơn.

2.2. Dựa vào nội dung cũng như tính chất kể chuyện ta có các dạng sau:

2.2.1. Kể miêu tả về đồ chơi, vật thật

2.2.1.1. Lứa tuổi

2.2.1.1.1. Từ 3 đến 6 tuổi

2.2.1.2. Lưu ý

2.2.1.2.1. Cần có giáo cụ trực quan là đồ chơi hoặc vật thật đặt trước mặt trẻ.

2.2.1.2.2. Với trẻ nhỏ, cho trẻ kể về những đồ chơi hoặc đồ vật đơn giản.

2.2.1.2.3. Với trẻ lớn, cho trẻ kể về những đồ chơi, vật thật phức tạp hơn.

2.2.2. Kể theo trí nhớ về sự kiện trẻ đã trải qua

2.2.2.1. Lứa tuổi

2.2.2.1.1. Từ 4 - 6 tuổi.

2.2.2.2. Lưu ý

2.2.2.2.1. Tổ chức cho trẻ kể về những gì trẻ đã trực tiếp tham quan hoặc đã trải qua

2.2.2.2.2. Thường xuyên tổ chức cho trẻ kể lại, rèn luyện cho trẻ cách diễn đạt ý, cấu trúc lời kể logic.

2.2.2.2.3. Khi trẻ phát triển khả năng ghi nhớ có chủ định tương đối tốt

2.2.3. Kể chuyện sáng tạo

2.2.3.1. Dành cho Trẻ 5 tuổi.

2.2.3.2. Lưu ý

2.2.3.2.1. Khi trẻ đã tích lũy đủ kinh nghiệm sống và vốn kiến thức về thế giới xung quanh phong phú.

2.2.3.2.2. Thường xuyên cung cấp vốn sống và ấn tượng cảm xúc cho trẻ. Kinh nghiệm và ấn tượng càng nhiều thì tưởng tượng càng phong phú và đa dạng.

2.2.3.3. Các dạng kể chuyện sáng tạo

2.2.3.3.1. Kể chuyện theo tranh có chủ đề

2.2.3.3.2. Kể về đồ chơi, tranh theo chủ đề

2.2.3.3.3. Kể tiếp chuyện

2.2.3.3.4. Kể theo chủ đề và dàn ý cho trước