Skoven

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Skoven by Mind Map: Skoven

1. Skovbryn

1.1. Temperatur

1.2. Lysintensitet

1.3. Dyr i og omkring

2. Fotosyntese

2.1. Kulsioxid

2.1.1. 6 co2 + 6 H2O + sol = C6H12O6 + 6 O2

2.2. Vand

2.3. Sol lys

2.4. Ilt

2.5. Sukker

3. Træer

3.1. Vægst

3.2. Skyggetæ

3.2.1. Bøg

3.2.1.1. Nåletræ

3.3. Lys træ

3.3.1. Eg

4. Skovbrug

4.1. Anvendelse

4.1.1. Interesse grupper (hvem bruger skoven og til hvad?)

4.2. 12 % skov

4.2.1. 25% om 100 år

5. Skovbunden

5.1. Nedbrydning

5.1.1. Regnorm

5.1.2. Mikroorganismer

5.1.3. Omsætning

5.2. pH

5.2.1. Nåleskov

5.2.2. Løvskov

6. Dyr

6.1. Rovdyr

6.1.1. Ådsler

6.2. Byttedyr

6.3. Fødekæde

6.4. Planteædere

7. Skovens kredsløb

7.1. Nitrat

7.2. Kvælstof

7.3. Kulstof