پلتفرم مارکت پلیس

استراتژی دیجیتال مارکتینگ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
پلتفرم مارکت پلیس by Mind Map: پلتفرم مارکت پلیس

1. آموزش

1.1. اینستاگرام

1.1.1. آشنایی کلی با اینستاگرام

1.1.2. آشنایی با صفحات بیزینس

1.1.3. تکنیک های مدیریت پیج

1.1.4. تکنیک مدیریت زمان

1.1.5. امنیت پیج

1.1.6. تبلیغات

1.1.7. اهمیت دیگر شبکه های اجماعی

1.1.8. مساول روانی و اخلاقی ادمین ها

1.1.9. تیک آبی

1.1.10. سایت و اپ های مناسب ادمین

1.1.11. ادیت با اینشات

1.2. حسابداری طلا

1.3. حسابداری آبشده

2. ابزارها

3. روش ها

3.1. آمیخته بازاریابی

3.1.1. مردم (People)

3.1.2. محصول (product)

3.1.3. توزیع (Place)

3.1.4. قیمت (price)

3.1.5. ترفیع یا ترویج (promotion)

3.1.6. جایگاه یابی (Positioning)

3.1.7. فرآیندها (Processes)

4. افراد