Atmosfääri struktuur

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Atmosfääri struktuur by Mind Map: Atmosfääri struktuur

1. mesosfäär

1.1. kolmas kiht

1.2. Maa pinnast 50-85 km ulatuses

1.3. koosneb põhilistest gaasidest

1.4. aineosakesed tihedamalt kui termosfääris

1.5. temperatuur tõuseb ja langeb kõrguse kasvades

2. termosfäär

2.1. eelviimane atmosfääri kiht

2.2. Maa pinnast 85-700 km ulatuses

2.3. koosneb lämmastiku ja hapniku aatomitest ja ioonidest

2.4. aineosakesed hõredalt

2.5. temperatuur tõuseb kuni 1500°C-ni

3. eksosfäär

3.1. välimine atmosfääri kiht

3.2. Maa pinnast 700-3000 km ulatuses

3.3. koosneb vesinikust ja heeliumist

3.4. aineosakesed hõredalt

3.5. kõrge temperatuur

4. troposfäär

4.1. Maa pinnale kõige lähem kiht

4.2. ulatus paiguti erineb

4.3. koosneb hapnikust, lämmastikust, veeaurust, süsinikuühenditest, jne

4.4. temperatuur langeb kõrguse kasvades

4.5. aineosakesed paiknevad tihedalt

5. stratosfäär

5.1. teine kiht

5.2. Maa pinnast 17-50 km ulatuses

5.3. koosneb osoonist, lämmastikust, hapnikust, halogeenühenditest

5.4. aineosakesed paiknevad üsna lähestikku

5.5. temperatuur kõrguse kasvades tõuseb