MENADŽMENT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MENADŽMENT by Mind Map: MENADŽMENT

1. Poslovno planiranje

1.1. TOP MENADŽMENT

1.1.1. provodi STRATEŠKO planiranje

1.2. SREDNJI MENADŽMENT

1.2.1. provodi TAKTIČKO planiranje

1.3. NIŽI MENADŽMENT

1.3.1. provodi OPERATIVNO planiranje

2. SWOT analiza

2.1. Unutarnja okolina

2.1.1. Snage i slabosti

2.2. Vanjska okolina

2.2.1. Prilike i prijetnje

3. Poslovni plan

3.1. Dijelovi poslovnog plana

3.1.1. Ciljevi

3.1.2. Aktivnosti

3.1.3. Resursi

3.1.4. Primjena

3.2. Sadržaj poslovnog plana

3.2.1. Naslovnica

3.2.2. Sažetak

3.2.3. Podatci o ježbeničkoj tvrtki

3.2.4. Financijski podatci

4. Ljudski potencijali

4.1. Organizacija razvoja ljudskih potencijala

4.1.1. MOTIVACIJA RADNIKA

4.1.2. REDOVITA ROTACIJA RADNIKA

4.1.3. REDOVITO STRUČNO USAVRŠAVANJE

4.2. Pisanje životopisa

4.3. Proces izbora i zapošljavanja radnika

4.3.1. Izrada plana potrebnih radnika

4.3.2. Izrada natječaja

4.3.3. Pisanje molbe za posao

4.3.4. Procjena prisliglih molbi za posao

4.3.5. Selekcijski intervju

4.3.6. Rangiranje i odabir radnika

4.4. Motivacija i nagrađivanje

5. Upravljanje kvalitetom

5.1. Obilježja upravljanja kvalitetom

5.1.1. Usmjerenost prema kupcima

5.1.2. Uključenost radnika

5.1.3. Razvijene procedure

5.1.4. Povezanost odjela tvrtke

5.1.5. Poboljšanje djelovanja tvrtke

5.1.6. Provođenje analiza

5.1.7. Učinkovita komunikacija

6. Izrada potrebnih prijava i obrazaca za registraciju poslovne organizacije

6.1. S bankom

6.1.1. Potvrda o otvaranju privremenog računa

6.1.2. Potvrda o uplati osnivačkog uloga

6.2. S Trgovačkim sudom

6.2.1. Prijava za upis u Sudski registar

6.2.2. Izjava o osnivanju trgovačkog društva

6.2.3. Odluka o imenovanju člana uprave - direktora društva

6.2.4. Odluka o poslovnoj adresi

6.2.5. Ovjera potpisa člana uprave društva

6.2.6. Popis osoba ovlaštenih za zastupanje

6.2.7. Rješenje o upisu u sudski registar