Get Started. It's Free
or sign up with your email address
METAFIZIK by Mind Map: METAFIZIK

1. Agama

1.1. -mengkaji fenomena yang tidak boleh disahkan melalui deria, tetapi melalui wahyu & akal -realiti merangkumi perkara materialsme dan kerohanian

1.2. contoh: kewujudan tuhan, kehidupan selepas mati & syurga dan neraka

1.3. beberapa bahagian:

1.3.1. kosmologi- alam semesta & hakikatnya (sains tabii)

1.3.2. teologi - thuan & hakikat tentangnya

1.3.3. psikologi - manusia & hakikatnya

1.3.4. ontologi - hakikat kewujudan sesuatu

2. Teori kewujudan

2.1. benda yang wujud secara hakiki

2.1.1. benda material _ sungai pokok, tanah atau dunia seluruhnya

2.1.2. benda bukan material

2.1.2.1. idea-idea yang berada dalam minda

3. Falsafah

3.1. mengkaji fenomena alam di peringkat paling abstrak/ konseptual/ umum

3.2. contoh: warna, tempat, masa (sifat)

3.3. substance

3.3.1. paling dasar, paling awal daripada segala ilmu tentang dirinya

3.3.2. pembahagian

3.3.2.1. tuhan

3.3.2.2. minda

3.3.3. jasad

3.4. contohnya: substance, matter & form

4. Teori

4.1. Idealisme

4.1.1. hanya jasad material yang wujud secara hakiki

4.1.2. kesan: menolak kewujudan sesuatu yang bukan material is semata-mata ilusi dan imaginasi

4.1.3. kewujudan hakiki bersifat mental, idea/ kerohanian

4.1.4. kesan: buka ruang percaya perkara ghaib dan kerohanian

4.2. hubungan Insan-Insan/ Alam

4.2.1. determinisme - ketentuan & freewill

4.2.2. mekanisme - hukum sebab & akibat

4.2.3. realisme - kebenaran & realiti

4.3. Teori hubungan Insan-Tuhan

4.3.1. atheisme - ingkar kewujudan tuhan

4.3.2. theisme - tidak menafikan kewujudan tuhan

4.3.3. agnosticisme - ragui kewujudan tuhan

5. Hubungkait Matafizik dan sains

5.1. teori kaedah pemerhatian & eksperimen (sains) -->intuisi, iman, logik (ilmu fizik) --> keimanan atau keyakinan yang mutlak --> metafizik

5.2. "stands for both reality and truth", Syed Muhammad Naquib al-Attas