KHỐI THPT - NĂM HỌC 2021-2022

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KHỐI THPT - NĂM HỌC 2021-2022 by Mind Map: KHỐI THPT - NĂM HỌC 2021-2022

1. PHÒNG HỘI ĐỒNG

1.1. Sơ đồ tổng thể (đường link) https://drive.google.com/drive/folders/1U36kNi4HI-gRJbwaIlepo-Jqu0Xb6B1i

2. CHỦ NHIỆM

2.1. Khối 10

2.1.1. HS cần quan tâm

2.1.2. Hồ sơ tâm lí

2.1.3. Báo cáo

2.2. Khối 11

2.2.1. HS cần quan tâm

2.2.2. Hồ sơ tâm lí

2.2.3. Báo cáo

2.3. Khối 12

2.3.1. HS cần quan tâm

2.3.2. Hồ sơ tâm lí

2.3.3. Báo cáo

2.4. Kế hoạch https://drive.google.com/drive/folders/10quFqAgwhtOpoYQ58JR_l-3rhvAXwjC-

2.5. Giám thị

3. TỔ CHUYÊN MÔN

3.1. Toán học https://drive.google.com/drive/folders/1ir4D4V5EyTzoBUTBb0fE-ciTs9kneyp9?usp=sharing

3.1.1. Hồ sơ giáo viên

3.1.2. Kế hoạch - chuẩn CT

3.1.3. Văn bản chỉ đạo

3.1.4. Tài liệu khác

3.2. Ngữ Văn https://drive.google.com/drive/folders/1Oqvc1k2H39BHVRLTXD7UjnIcVCnQPUm3?usp=sharing

3.3. Anh Văn https://drive.google.com/drive/folders/1D8k2PK1euW5psSGksOoNQzudy8pYiS5p?usp=sharing

3.4. Vật Lí- CNKT https://drive.google.com/drive/folders/18sz7aumhoNn_kbW6R40ZEi0Xo8EZ7D1W

3.5. Hóa học https://drive.google.com/drive/folders/1ILAKyvGfn-OqazSiijZjAyA7gOr3uz5r?usp=sharing

3.6. Sinh học- CN https://drive.google.com/drive/folders/1H3n_WpUjcM2vsb7ULHZLy-9hPJy_WMsX?usp=sharing

3.7. Lịch sử https://drive.google.com/drive/folders/18c7JHvo3WYp4gEG5fo2IUIovmzjpvLf5

3.8. Địa Lí https://drive.google.com/drive/folders/0AH5EALA1jsUyUk9PVA

3.9. GDCD https://drive.google.com/drive/folders/131ZJZpEsjKyAxh1N3iCyRJeCwFJMmSj0?usp=sharing

3.10. Tin học https://drive.google.com/drive/folders/12s7pQGyRIWBRmxmJoIrvOOFmh0tr2NGP?usp=sharing

3.11. TD-QP https://drive.google.com/drive/folders/19klzyomqOtI1M9h0ae0TWi6c20nxVV3l

4. GIÁO VỤ

4.1. Văn bản chỉ đạo

4.1.1. Văn bản của Bộ GD-ĐT https://drive.google.com/drive/folders/1BJvw-NENcFf8pA2_UmkjrqgYSOrPoh1H

4.1.2. Văn bản của trường NBK https://drive.google.com/drive/folders/1i5JZmMXWBHKxMXvkYTkTQ_PSojfuhjLg

4.1.3. Văn bản của Sở GD-ĐT https://drive.google.com/drive/folders/1MBK1MrQLRGE2OVB8SiUscTVzUBW-yVIK

4.2. Kiểm tra - đánh giá https://drive.google.com/drive/folders/1YiEE_Pcop8j4hqcrOd6BDaxZvrf20XGQ

4.2.1. Kết quả thi

4.2.2. Kế hoạch thi

4.2.3. Đề cương

4.2.4. Đề thi

4.3. Kế hoạch - thông báo

4.3.1. Chuyển đổi số https://drive.google.com/drive/folders/1AFGB5V2et6WMrFMpT1FRcfhtQ_uCysC1

4.3.2. Phòng chống Covid 19

4.3.3. Thông báo

4.3.4. Dạy học trực tuyến

4.4. Thời khóa biểu

4.5. Thi tốt nghiệp THPT

4.6. Báo giảng https://drive.google.com/drive/folders/1vFhm7SFLFSaUAKXY_lNiG9Yx-CVUUVa7

4.6.1. Tháng 8

4.6.2. Tháng 9

4.6.3. Tháng 10

4.6.4. Tháng 11

4.7. Chấm công

4.8. Thi nghề

4.9. Trải nghiệm

4.10. Đội ngũ https://drive.google.com/drive/folders/1zcwikhidsGB8o-uN26NTy7DcXcFcsiNe

5. ĐOÀN THANH NIÊN

5.1. Kế hoạch https://drive.google.com/drive/folders/16kvC0AupbacrvTv5fKDtH2N430ZXGLMp

5.1.1. Tháng 9

5.1.2. Tháng 10

5.1.3. Tháng 11

5.2. Danh sách Đoàn viên

5.3. Hoạt động https://drive.google.com/drive/folders/1ww27BoMMe3v2wYhLb8RVKMBTSKaJpIey

5.3.1. Diễn đàn

5.3.2. Sinh hoạt lớp theo chủ đề

5.3.3. Cuộc thi

5.4. Thanh niên xung kích