Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy by Mind Map: Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy

1. Bầy người nguyên thủy

1.1. Đời sống vật chất

1.1.1. Tạo ra lửa

1.1.2. Chế tác công cụ, vũ khí

1.2. Đời sống tinh thần

1.2.1. Có người đứng đầu, cùng làm cùng hưởng

1.2.2. Phân công lao động giữa nam - nữ

1.2.3. Sống theo bầy từ 5-7 gia đình

2. Sự xuất hiện và tiến hóa của loài người

2.1. Vượn cổ

2.1.1. Ăn hoa, quả, củ và động vật nhỏ

2.1.2. 6 triệu năm trước đây

2.1.3. Hóa thạch tìm thấy ở Đông Phi, Tây Á và Việt Nam

2.1.4. Đi, đứng bằng 2 chân

2.2. Người tối cổ

2.2.1. 4 triệu năm trước

2.2.2. Di cốt: Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam

2.2.3. Đi, đứng bằng 2 chân

2.2.4. Đặc điểm

2.2.4.1. Trán thấp, bợt ra sau

2.2.4.2. Cơ thể như người ngày nay

2.2.4.3. Trung tâm phát tiếng nói trong não

2.2.4.4. Hộp sọ > hộp sọ vượn cổ

2.3. Người tinh khôn

2.3.1. 4 vạn năm trước

2.3.2. U mày còn nổi cao

2.3.3. Đặc điểm

2.3.3.1. Hộp sọ và thể tích não phát triển, trán cao, mặt phẳng

2.3.3.2. Bàn tay nhỏ, khéo léo, các ngón tay linh hoạt

2.3.3.3. Lớp lông mỏng không còn

2.3.3.4. Xuất hiện các màu da khác nhau

2.3.4. Di cốt: khắp các châu lục

3. Óc sáng tạo của người tinh khôn

3.1. Chế tạo cung tên

3.2. Biết chế tạo nhà cửa

3.3. Cải tiến công cụ lao động

3.4. Làm đồ gốm

4. Cuộc cách mạng thời đá mới

4.1. Biết chế đồ trang sức

4.2. Biết trồng trọt, chăn nuôi

4.3. Từ thu thập sang khai thác thiên nhiên