lịch làm việc fefefefef

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
lịch làm việc fefefefef by Mind Map: lịch làm việc fefefefef

1. quản lý cửa hàng

1.1. 1.1 Làm móng

1.1.1. 1.1.1 Đóng cọc

1.1.2. 1.1.2 Thi công móng - tầng hầm

1.2. 1.2 Thi công tầng trệt

1.2.1. 1.2.1 Đổ khung bê tông trệt

1.2.2. 1.2.2 Xây thô trệt

1.3. 1.3 Thi công tầng 1

1.3.1. 1.3.1 Đổ khung bê tông tầng 1

1.3.2. 4.3.2 Xây thô tầng 1

1.4. 1.4 Thi công tầng 2

1.4.1. 1.4.1 Đổ khung bê tông tầng 2

1.4.2. 4.4.2 Xây thô tầng 2

1.5. 1.5 Thi công tầng 3

1.5.1. 1.5.1 Đổ khung bê tông tầng 3

1.5.2. 1.5.2 Xây thô tầng 3

1.6. 1.6 Thi công tầng 4

1.6.1. 1.6.1 Đổ khung bê tông tầng 4

1.6.2. 1.6.2 Xây thô tầng 4

1.7. 1.7 Thi công tầng 5

1.7.1. 1.7.1 Đổ khung bê tông tầng 5

1.7.2. 1.7.2 Xây thô tầng 5

1.8. 1.8 Thi công tầng mái

1.8.1. 1.8.1 Đổ khung bê tông tầng mái

1.8.2. 1.8.2 Xây thô tầng mái

2. 2. Lắp đặt thiết bị

2.1. 2.1 Lắp đặt hệ thống điện

2.2. 2.2 Lắp đặt hệ thống cấp nước

2.3. 2.3 Lắp đặt hệ thống thoát nước

2.4. 2.4 Lắp đặt thiết bị vệ sinh

2.5. 2.5 Lắp đặt cửa

2.6. 2.6 Lắp đặt máy móc trong nhà

3. 3. Hoàn thiện công trình

3.1. 3.1 Ốp lát

3.2. 3.2 Sơn nước

3.3. 3.3 Gắn cửa

3.4. 3.4 Làm tủ bếp

3.5. 5yghtht

4. 4. Ban giao cong trinh

4.1. 4.1 Vệ sinh

4.2. 4.2 Thực hiện bàn giao

5. 5.5.5 Bàn giao công trình

5.1. 5.5.5.1 Bàn giao sản phẩm

5.2. 5.5.5.2 Bàn giao các hồ sơ công trình

5.3. 5.5.5.3 Ký biên bản bàn giao

6. 5.5.3 Báo cáo tổng thể hoàn thành dự án

7. 5.5.4 Chấp thuận của chủ đầu tư

7.1. 5.5.4.1 Tổ chức hội đồng nghiệm thu

7.2. 5.5.4.2 Ký biên bản nghiệm thu

8. 5.5.7.3 Giải tán nhân sự

9. 5.3.2 XD đội ngũ QL Dự án

9.1. 5.3.2.1 PM

9.2. 5.3.2.2 Project Expeditor

9.3. 5.3.2.3 Bộ phận kế toán DA

9.4. 5.3.2.4 Bộ phận kỹ thuật

9.5. 5.3.2.5 Bộ phận QL Procurement

9.6. 5.3.2.6 Thư ký dự án

10. 5.5 Kết thúc dự án/Closing

10.1. 5.5.1 Xác nhận công trình được làm theo đúng các yêu cầu

10.1.1. 5.5.1.1 Kiểm tra thực tế công trình

10.1.2. 5.5.1..2 Kiểm tra hồ sơ pháp lý DA

10.1.3. 5.5.1.3 Kiểm tra hồ sơ chất lượng công trình

10.2. 5.5.2 Thanh lý các h/đ mua sắm & đấu thầu

10.2.1. 5.5.2.1 Quyết toán các hợp đồng

10.2.2. 5.5.2.2 Ký biên bản thanh lý các hợp đồng

10.3. 5.5.6 Đúc rút các bài học kinh nghiệm

10.4. 5.5.7 Giải tán dự án

10.4.1. 5.5.7.1 Giải tán thiết bị

10.4.2. 5.5.7.2 Tổ tức tiệc chia tay