lịch làm việc fefefefef

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
lịch làm việc fefefefef by Mind Map: lịch làm việc fefefefef

1. 5.5.5 Bàn giao công trình

1.1. 5.5.5.1 Bàn giao sản phẩm

1.2. 5.5.5.2 Bàn giao các hồ sơ công trình

1.3. 5.5.5.3 Ký biên bản bàn giao

2. 5.5.3 Báo cáo tổng thể hoàn thành dự án

3. 5.5.4 Chấp thuận của chủ đầu tư

3.1. 5.5.4.1 Tổ chức hội đồng nghiệm thu

3.2. 5.5.4.2 Ký biên bản nghiệm thu

4. 5.5.7.3 Giải tán nhân sự

5. 5.3.2 XD đội ngũ QL Dự án

5.1. 5.3.2.1 PM

5.2. 5.3.2.2 Project Expeditor

5.3. 5.3.2.3 Bộ phận kế toán DA

5.4. 5.3.2.4 Bộ phận kỹ thuật

5.5. 5.3.2.5 Bộ phận QL Procurement

5.6. 5.3.2.6 Thư ký dự án

6. 5.5 Kết thúc dự án/Closing

6.1. 5.5.1 Xác nhận công trình được làm theo đúng các yêu cầu

6.1.1. 5.5.1.1 Kiểm tra thực tế công trình

6.1.2. 5.5.1..2 Kiểm tra hồ sơ pháp lý DA

6.1.3. 5.5.1.3 Kiểm tra hồ sơ chất lượng công trình

6.2. 5.5.2 Thanh lý các h/đ mua sắm & đấu thầu

6.2.1. 5.5.2.1 Quyết toán các hợp đồng

6.2.2. 5.5.2.2 Ký biên bản thanh lý các hợp đồng

6.3. 5.5.6 Đúc rút các bài học kinh nghiệm

6.4. 5.5.7 Giải tán dự án

6.4.1. 5.5.7.1 Giải tán thiết bị

6.4.2. 5.5.7.2 Tổ tức tiệc chia tay

7. quản lý cửa hàng

7.1. 1.1 Làm móng

7.1.1. 1.1.1 Đóng cọc

7.1.2. 1.1.2 Thi công móng - tầng hầm

7.2. 1.2 Thi công tầng trệt

7.2.1. 1.2.1 Đổ khung bê tông trệt

7.2.2. 1.2.2 Xây thô trệt

7.3. 1.3 Thi công tầng 1

7.3.1. 1.3.1 Đổ khung bê tông tầng 1

7.3.2. 4.3.2 Xây thô tầng 1

7.4. 1.4 Thi công tầng 2

7.4.1. 1.4.1 Đổ khung bê tông tầng 2

7.4.2. 4.4.2 Xây thô tầng 2

7.5. 1.5 Thi công tầng 3

7.5.1. 1.5.1 Đổ khung bê tông tầng 3

7.5.2. 1.5.2 Xây thô tầng 3

7.6. 1.6 Thi công tầng 4

7.6.1. 1.6.1 Đổ khung bê tông tầng 4

7.6.2. 1.6.2 Xây thô tầng 4

7.7. 1.7 Thi công tầng 5

7.7.1. 1.7.1 Đổ khung bê tông tầng 5

7.7.2. 1.7.2 Xây thô tầng 5

7.8. 1.8 Thi công tầng mái

7.8.1. 1.8.1 Đổ khung bê tông tầng mái

7.8.2. 1.8.2 Xây thô tầng mái

8. 2. Lắp đặt thiết bị

8.1. 2.1 Lắp đặt hệ thống điện

8.2. 2.2 Lắp đặt hệ thống cấp nước

8.3. 2.3 Lắp đặt hệ thống thoát nước

8.4. 2.4 Lắp đặt thiết bị vệ sinh

8.5. 2.5 Lắp đặt cửa

8.6. 2.6 Lắp đặt máy móc trong nhà

9. 3. Hoàn thiện công trình

9.1. 3.1 Ốp lát

9.2. 3.2 Sơn nước

9.3. 3.3 Gắn cửa

9.4. 3.4 Làm tủ bếp

9.5. 5yghtht

10. 4. Ban giao cong trinh

10.1. 4.1 Vệ sinh

10.2. 4.2 Thực hiện bàn giao