Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

lịch làm việc fefefefef by Mind Map: lịch làm việc fefefefef
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

lịch làm việc fefefefef

5.5.5 Bàn giao công trình

5.5.5.1 Bàn giao sản phẩm

5.5.5.2 Bàn giao các hồ sơ công trình

5.5.5.3 Ký biên bản bàn giao

5.5.3 Báo cáo tổng thể hoàn thành dự án

5.5.4 Chấp thuận của chủ đầu tư

5.5.4.1 Tổ chức hội đồng nghiệm thu

5.5.4.2 Ký biên bản nghiệm thu

5.5.7.3 Giải tán nhân sự

5.3.2 XD đội ngũ QL Dự án

5.3.2.1 PM

5.3.2.2 Project Expeditor

5.3.2.3 Bộ phận kế toán DA

5.3.2.4 Bộ phận kỹ thuật

5.3.2.5 Bộ phận QL Procurement

5.3.2.6 Thư ký dự án

5.5 Kết thúc dự án/Closing

5.5.1 Xác nhận công trình được làm theo đúng các yêu cầu

5.5.2 Thanh lý các h/đ mua sắm & đấu thầu

5.5.6 Đúc rút các bài học kinh nghiệm

5.5.7 Giải tán dự án

quản lý cửa hàng

1.1 Làm móng

1.2 Thi công tầng trệt

1.3 Thi công tầng 1

1.4 Thi công tầng 2

1.5 Thi công tầng 3

1.6 Thi công tầng 4

1.7 Thi công tầng 5

1.8 Thi công tầng mái

2. Lắp đặt thiết bị

2.1 Lắp đặt hệ thống điện

2.2 Lắp đặt hệ thống cấp nước

2.3 Lắp đặt hệ thống thoát nước

2.4 Lắp đặt thiết bị vệ sinh

2.5 Lắp đặt cửa

2.6 Lắp đặt máy móc trong nhà

3. Hoàn thiện công trình

3.1 Ốp lát

3.2 Sơn nước

3.3 Gắn cửa

3.4 Làm tủ bếp

5yghtht

4. Ban giao cong trinh

4.1 Vệ sinh

4.2 Thực hiện bàn giao