ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ by Mind Map: ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

1. ΚΥΚΛΟΣ

2. ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ

2.1. ΕΧΟΥΝ 4 ΠΛΕΥΡΕΣ

2.2. ΕΧΟΥΝ 4 ΓΩΝΙΕΣ

3. ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ

3.1. ΕΧΟΥΝ 4 ΠΛΕΥΡΕΣ

3.2. ΕΧΟΥΝ 4 ΓΩΝΙΕΣ

4. ΤΡΙΓΩΝΑ

4.1. ΕΧΟΥΝ 3 ΠΛΕΥΡΕΣ

4.2. ΕΧΟΥΝ 3 ΓΩΝΙΕΣ