Kāpēc un kā mainījusies bērnības izpratne un bērnu audzināšana laika gaitā ?

bērnu pedagoģija

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kāpēc un kā mainījusies bērnības izpratne un bērnu audzināšana laika gaitā ? by Mind Map: Kāpēc un kā mainījusies bērnības izpratne un bērnu audzināšana laika gaitā ?

1. Senā Grieķija

1.1. ātri jāsāk mācīties amats un jāsāk pelnīt

1.2. parādījās pirmās rotaļlietas

1.3. bagāto un brīvo pilsoņu dēli apmeklē skolu

1.4. bērni piedalījās sabiedriskajā dzīve

1.5. asistēja reliģiskā kulta ceremonijās

2. Viduslaiki

2.1. bērnība uzskatīta par neizbēgamu ļaunumu

2.2. meitenes tika ātri izpriecinātas

2.3. kad bērns spēja eksistēt bez mātes vai aukles , viņš kļuva par pieaugušo pasaules daļu

2.4. bērni piedalās visas pieaugušo dzīves norises

2.5. nekontrolējama dzimstība mazināja bērnu vērtību

2.6. bērnu rotaļas bija saistītas ar darba iemaņu apgūšanu

2.7. galvenais uzdevums - iemācīt izdzīvot

3. 17.gadsimts

3.1. bērna audzināšanas svarīgākie trīs principi

3.2. bērns ir rūpīgi jāpieskata , viņu nekad nedrīkst atstāt vienu

3.3. bērns agrı jāradina pir disciplīnas

3.4. bērnam jābūt vienkāršam , pieticīgam , kautrīgam

4. 18.gadsimts

4.1. bagāto un trūcīgo bērnība atšķiras

4.2. pie bērna rakstura veidošanos pievienojās rūpes par higiēnu u fizisko veselību.

4.3. bagātais varēja ilgāk mācīties

4.4. zemākas kārtas bērns - produktīvs strādnieks

4.5. tika uzsākta mūsdienu ,,bērncentrētas"sabiedrības koncepcijas veidšana

5. 19.gadsimts

5.1. pirmais bērnudarz mūsdienu izpratnē nodibināja Frīdrihs Frēbels 1837.g.Blankenburgā , Vācijā

5.2. F.Flēbels atklāja rotaļu būtisko nozīmi bērna attīstība !

6. 19.g.beigās un 20.d. sākums

6.1. bērna vajadzības :

6.2. obligāta pamatizglītība , visam kārtām

6.3. ierobežoja bērnu darbu

6.4. radina pie disciplīnas un stingrības

6.5. bērni vēl jo projām emocionāli nevērīgi

6.6. 20.g.sākuma bērni iesaistīti politika totalitārajos režīmos

7. 20.gadsimts

7.1. sabiedrībā un ģimenē sāka rūpēties par bērna vajadzībām

7.2. bērns kļuva par modeli januai cilvēces nākamībai

8. 20.g. un 21.g. mijā

8.1. bērns gan juridiski , gan morāli tiek norobežots no pieaugušo pasaules - pāragra darba , seksualitātes , politikas

9. 21.gadsimts

9.1. bērnība vairs nav bezrūpīga neierobežota rotaļāšanās , kad nav nekādas vajadzības ieskatīties pulkstenī

9.2. materiāli nodrošinātās ģimenēs bērnam ir sava dzi1ves telpa

9.3. bērns pašreiz dzīvo vienā informācijas telpā ar pieaugušajiem

9.4. fantāzijas vietā stājas virtuālā realitāte

10. Transformācija audzināšanā

10.1. no pieaugušā centrētas uz bērncentrētu sabiedrību

10.2. no paklausības kā audzināšanas mērķa uz cieņpilnu komunikāciju un līdztiesīgu sadarbību audzināšanā

10.3. no sociāli strukturētās uz sociāli konstruētu bērnību

10.4. no bērna ka "nepilnīga cilvēka "tēla uz bērnu kā pilntiesīgu sabiedrības locekli

10.5. no patriarhālā uz egalitāro ģimenes modeli - attiecībās siena ar vīru ir vienlīdzīgi

11. 15.-16.gadsimtā

11.1. Izglītības iestāžu straujāka attīstība

11.2. Svarīgākie principi

11.3. Bērns jāpieskata , nedrīkst atstāt vienu

11.4. Bērnu jāpieradina pie disciplīnas

11.5. Bērnam jābūt pieticīgām , kautrigam

11.6. Tika atvērti bērnu nami un to darbu saka kontrolēt