Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VIỆT BẮC by Mind Map: VIỆT BẮC

1. TÁC GIẢ, TÁC PHẨM

1.1. Tố Hữu

1.1.1. - phong cách thơ trữ tình chính trị

1.1.2. - sử thi, cảm hứng lãng mạn, dân tộc

1.2. Việt Bắc ( 1946-1954 )

1.2.1. - được viết sau chiến dịch Điện Biên Phủ

1.2.2. - viết về một cuộc chia tay giữa cán bộ về xuôi và nhân dân Việt Bắc

2. BẢN TÌNH CA

2.1. Ân Tình Cách Mạng

2.1.1. 8 câu đầu : - 4 câu đầu của nhân dân …………….- 4 câu sau của cán bộ

2.1.2. 12 câu tiếp : - kỉ niệm trong thời chiến, nỗi lòng của người dân Việt Bắc

2.2. Thiên Nhiên Việt Bắc

2.2.1. - vẻ đẹp lao động chăm chỉ, cần củ của con người

2.2.2. - nỗi nhớ về hình ảnh 4 mùa : xuân, hạ, thu, đông

2.3. Tình Yêu Con Người

2.3.1. - đoàn kết, chia sẻ

2.3.2. - lạc quan, yêu đời

2.3.3. - thuỷ chung, son sắt với ân tình với cách mạng

3. BẢN HÙNG CA

3.1. Việt Bắc Anh Hùng Đánh Giặc

3.1.1. - những ngày đầu khó khăn , gian khổ , quân dân ta được núi rừng Việt Bắc che cho

3.1.2. - vào cuộc chiến quân dân Việt Bắc một nên sức mạnh kỳ vĩ . Những đoàn dân công đồng đúc mạnh mẽ thể hiện khí thế anh hùng

3.1.3. - niềm vui chiến thắng sôi nổi khắp miền Tây Bắc

3.2. Quân dân Việt Bắc niềm tin về một ngày mai chiến thắng