Здобутки УЦР

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Здобутки УЦР by Mind Map: Здобутки УЦР

1. Створення передумов для національно-культурного розвитку України

1.1. Налагодження україномовної видавничої справи.

1.2. Створення бібліотек.

1.3. Розвиток національного театру.

2. Національні меншини отримали право національно-персональної автономії

2.1. Утворення національних союзів на засадах самоуправління.

2.2. Представництво інтересів не лише етнічних українців, а й всього населення України.

3. Залучення до політичного життя широких мас, набуття досвіду політичної боротьби, пробудження національної свідомості

3.1. Затвердження державного герба - тризуба.

3.2. Прийняття закону про громадянство.

3.3. Запровадження гривні.

4. Початок процесу соціально-економічних перетворень

4.1. Ліквідовано право власності на землю.

4.2. Оголошено про організацію народної міліції.

4.3. Оголошено про державний контроль над банками, найважливішими галузями торгівлі, експортом-імпортом.

4.4. Відновлення промиловості з перевденням її на виробництво продукції для мирного часу.

4.5. Вроваджено 8-годинний робочий день і контроль над виробництвом.

5. Демократизація суспільно-політичного життя

5.1. Право на вживання місцевої мови у зносинах з установами.

5.2. Декларовано, що в УНР забезпечуватимуться всі демократичні свободи: слова, друку, віри, зібрань, союзів, страйків.

5.3. Недоторканність особи й житла.

6. Закладення основ мирної зовнішньої політики України

6.1. Рівноправні відносини з усіма сусідніми державами.