INTERTEXTUALITAT citació més o menys formal d'un altre text; és la relació que s'estableix entre...

INTERTEXTUALITAT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
INTERTEXTUALITAT citació més o menys formal d'un altre text; és la relació que s'estableix entre dos textos o més. Ens remet a d’altres enunciadors. by Mind Map: INTERTEXTUALITAT  citació més o menys formal d'un altre text; és la relació que s'estableix entre dos textos o  més. Ens remet a d’altres enunciadors.

1. Fa referència a la pràctica de llegir un text però no es fa de manera lineal, sinó que és susceptible d'interpretació. El lector busca per diferents vies la informació que necessita per completar la seua informació inicial (establint enllaços entre ambdues). Exemple: “Hi ha vida més enllà del derbi.”

1.1. Relacions hipertextuals

1.1.1. Relació del text amb el paratext (títol, subtítol, prefaci, notes...). Per exemple: l’epígraf “La carn vol carn” del poema Els amants -Estellés cita aquest vers d'Ausiàs March al poema.

2. Un text és comentari d’un altre (un treball sobre La plaça del Diamant)

3. Relacions metatextuals

4. Relacions intertextuals o interdiscursives

4.1. Es cita un text d’un altre autor -de vegades sense anomenar-lo. (“Que la força t'acompanye.” / “Sesam, obre't!”

5. Relacions paratextuals