Fisa de observare a lecției

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Fisa de observare a lecției by Mind Map: Fisa de observare a lecției

1. implicarea elevilor in toate secventele didactice

2. Construirea, la elevi, a competențelor de autoevaluare - interevaluare

3. Criterii de evaluare cunoscute de elevi

4. Strategii de evaluare / instrumente de evaluare - cunoscute și aplicate corect

5. NOTAREA - evaluarea sa fie insotita de acordarea de note si trecerea lor in catalog

6. utilizarea mijloacelor didactice, precum manuale/auxiliare, carti, reviste de specialitate, albume, harti, aparatura de laborator

7. realizarea obiectivelor

8. receptivitate la observație

9. gradul de atingere a obiectivelor lectiei

10. capacitatea de reflectie si constientizare/ adaptare

11. corectitudinea științifică a conținuturilor, corespondența dintre strategiile didactice, conținuturi, obiective, competențe, respectarea momentelor lecției

12. Elaborarea proiectului de lecție

12.1. documentarea stiintifica

12.2. definirea obiectivelor

12.3. corelatia dintre obiective si continuturi/met./mij./forme de organiz/ respectarea principiilor did

12.4. Corectitudinea și claritatea formulării obiectivelor operaționale

12.5. Încadrarea în timp a activităților

12.6. Stabilirea clară a etapelor lecției

12.7. dozare / timp pt toate etapele

12.8. Se poate înțelege care este activitatea elevului (preconizată), activitatea profesorului, în diferite momente ale lecției

12.9. Prezentarea resurselor utilizate la oră

13. Autoanaliza lecției

13.1. calitati profesionale

13.2. raportare reala la obiectivele asumate

13.3. capacitatea de autoanaliză, corectitudinea (auto)analizei, capacitatea de a conștientiza punctele slabe, capacitatea de a oferii soluții

13.4. reacția la feedback

14. Comportamentul didactic

14.1. raporturile de comunicare şi de interacţiune dintre profesor şi elev, dintre elevi intre ei; stilul de coordonare/dirijare al lectiei promovat de profesor

14.2. gestionarea timpului, materialelor didactice

14.3. capacitatea de a se adapta

14.4. conduita in relatia cu elevii

14.5. ingeniozitate/ creativitate

14.6. implicarea in stimularea elevilor

14.7. tactul pedagogic

14.8. improvizare

14.9. anticiparea problemelor/ adaptare

14.10. perseverența în realizarea obiectivelor

15. evaluare

15.1. instrumentele de evaluare sunt în strânsă legătură cu documentele de proiectare, instrumentele de evaluare se concentrează pe competențe, există barem și matrice de specificații, se folosesc metode de evaluare diversificate?

15.2. Folosirea corectă a tipului de evaluare: inițială / formativă / sumativă

15.3. Cunoașterea standardelor de evaluare națională / raportarea la acestea

15.4. Feedback constructiv

15.5. imbinarea formelor de evaluare

16. aspect estetic

16.1. organizarea tablei

16.2. aspectul frumos al clasei

16.3. profesorii si elevii sa fie curati, ingrijiti si imbracati corespunzator activitatii efectuate; ex. in laboratorul de fizica, sa aiba halate albe

16.4. ținuta elevilor

16.5. aspectul caietului individual

17. Desfașurarea activității instructiv-educative

17.1. Strategiile didactice utilizate (inclusiv discutarea, verificarea temei realizată de elevi)

17.2. diferentiere si individualizare

17.3. strategii de invatare

17.3.1. claritatea explicatiilor/ atgumentare/exemplificare

17.4. corectitudinea stiintifica a notiunilor transmise, a demostratiilor facute, cu inlantuirea logica a notiunilor, discutarea unor interpretari si formularea unor concluzii

17.4.1. claritatea explicațiilor și instrucțiunilor oferite pe parcursul lecției

17.5. relizarea si fluenta etapelor

17.6. Gestionarea timpului didactic

17.7. organizarea clasei

17.8. Raportul dintre timpul discursului didactic și activitatea elevilor - cine a fost în centrul atenției (profesorul / elevul)

17.9. accentuarea aspectului aplicativ al unor discipline, prin efectuarea de experimente

17.10. Relații între elevi, între elevi și profesor

17.11. imbinarea formelor de activitate

17.12. gestionarea timpului

17.13. crearea de situatii de invatare care stimuleaza achizitia de cunostinte

17.14. integrarea mijloacelor de învățământ

17.15. atingerea performanței

17.16. implicarea si stimularea elevilor