Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EMIRATES by Mind Map: EMIRATES

1. Xây dựng mối quan hệ bền vững và tương tác với khách hàng.

1.1. Tuyên bố giá trị, định hướng theo thương giá trị khách hàng.

1.1.1. Sản phẩm

1.1.2. Dịch vụ

1.1.3. Thông tin

1.1.4. Trải nghiệm

1.2. Thỏa mãn nhu cầu , mong muốn của khách hàng

2. Sáng kiến mới về dịch vụ:

2.1. Ưu đãi cho khách hàng cao cấp

2.1.1. Phòng khách sạn

2.1.2. Ăn uống

2.1.3. Phương tiện đi lại

2.1.4. Phí visa

2.2. Cung cấp dịch vụ cho khách hàng hạng nhất và hạng thương gia

3. Kết nối khách hàng bằng kỹ thuật tiên tiến và mạng xã hội

3.1. Báo chí, tivi

3.2. Mạng xã hội

3.2.1. Facebook

3.2.2. Youtube

3.2.3. Twitter

3.2.4. Instagram

3.2.5. Pinterest

4. Kết nối con người và văn hoá toàn cầu

4.1. Ẩm thực

4.2. Âm nhạc

4.3. Thời trang

4.4. Nghệ thuật

5. Quy mô

5.1. Hoạt động trên 6 châu lục

5.2. Là hãng hàng không lớn nhất thế giới

5.3. Tiếp cận hơn 3/4 dân số của thế giới