ประวัติส่วนตัว (พี่เชษฐ์)นายอพิเชษฐ์ สุขแก้ว

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประวัติส่วนตัว (พี่เชษฐ์)นายอพิเชษฐ์ สุขแก้ว by Mind Map: ประวัติส่วนตัว (พี่เชษฐ์)นายอพิเชษฐ์ สุขแก้ว

1. ข้อมูลส่วนตัว

1.1. เกิดเมื่อ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2524

1.2. ตำแหน่งงาน

1.2.1. บริษัทนครมีเดีย

1.2.2. ผู้ผลิตสารคดีอิสระ สำนักงานศูนย์สื่อพลเมืองthai PBS

1.3. ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชหลักสูตรพัฒนาชุมชน

1.4. ที่อยู่

1.4.1. 65 หมู่ที่ 6 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170

1.5. ช่องทางติดต่อ

1.5.1. โทรศัพท์ 081 5364082

1.5.2. Email address : [email protected]

2. ประสบการการทำงาน

2.1. บริษัท ไมโครชิพ

2.2. ศูนย์ข่าวไข่นุ้ย

2.3. เจ้าหน้าที่สื่อ เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง ภาคใต้

2.4. นักข่าวพลเมือง

2.5. สารคดี

2.6. ผลิตรายการ

2.6.1. รายการบ้านฉันวันนี้

2.6.2. รายการที่นี่บ้านเรา

2.6.3. รายการพลเมืองข่าว

2.6.4. รายการบ้านเธอก็บ้านฉัน

2.6.5. รายการและต๊ะแลใต้

2.6.6. รายการทีวีภูมิภาค 3.0

3. ผลงานสำคัญ

3.1. จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักข่าวภาคพลเมือง

3.2. ผลักดันให้เกิดนักข่าวเยาวชนกลุ่มพะยูนตรวจเมือง

3.3. จัดตั้งศูนย์ข่าวเยาวชนกลุ่มพะยูนตรวจเมือง ขึ้นในพื้นที่จังหวัดตรัง

3.4. การเผยแพร่ชิ้นงานข่าวผ่านสื่อเว็บไซด์ สถานีโทรทัศน์ T-News สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

3.5. ผลักดันการทำงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในการลงสู่การปฏิบัติงานจริงในชุมชนเพื่อสร้างสุขภาวะในชุมชน